[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศฯ.อำเภอลละงูร่วมติดตามคณะของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563

จันทร์ ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563


 


2 พฤศจิกายน 2563 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู ได้รับมอบหมายจากนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมติดตามคณะของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563 ณ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง และสตูล) ณ โรงเรียนเยาววิทย์ อ.กะปง จ.พังงา และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

เข้าชม : 241


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ครูกศน.ตำบลเขาขาว จัดกิจกรรมโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 30 / ธ.ค. / 2564
      กศน.อำเภอละงูต้อนรับคณะกศน.อำเภอหนองจิกศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 16 / ธ.ค. / 2564
      ครู กศน.เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง Website และการสร้างใช้งาน Microsoft Ofice 365 9 / ธ.ค. / 2564
      ครู กศน.ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา 8 / ธ.ค. / 2564
      ครู กศน.ตำบลทั้ง 6 แห่งในอำเภอละงู ประสานงาน ผอ.รพ.สต.ในพื้นที่ สำรวจความพร้อมการจัดอบรมผู้สูงอายุ ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 8 / ธ.ค. / 2564


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอละงู
ม. ๓ ตำบลกำแพง  อำเภอละงู   จังหวัดสตูล   ๙๑๑๑๐     โทรศัพท์ ๐๗๔-๗๐๑๕๙๐
โทรสาร ๐๗๔-๗๐๑๕๙๐
la.satun@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05