[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

  
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
สกร.อำเภอละงู เข้าร่วมประกวดคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชน ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2567

จันทร์ ที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567


 21 มีนาคม 2567 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู มอบหมายให้นางสาวธัญลักษณ์ แสงวิสุทธิ ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมประกวดคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชน ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะด้านการออกแบบ ด้านการผลิต สามารถนำไปจัดกระบวนการเรียนรู้ ขยายผลและพัฒนาต่อยอด เพื่อการมีงานทำ ผ่านการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่เคยหรือได้รับการพัฒนาต่อยอดในระดับพื้นที่มาก่อน ให้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบฯ อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล โดยเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ด้วยการยกระดับและพัฒนาความสามารถด้านความรู้ ความคิดสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ผ่านการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างพลังสร้างสรรค์ (soft power) โดยมีนางวาสนา อนุสรณ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสตูล
เข้าชม : 75


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ศกร.ตำบลละงู จัดโครงการอบรมหลักสูตรด้านดิจิทัลสำหรับประชาชนทั่วไป 25 / เม.ย. / 2567
      ศกร.ตำบลเขาขาว จัดโครงการอบรมหลักสูตรด้านดิจิทัลสำหรับประชาชนทั่วไป 25 / เม.ย. / 2567
      ศกร.ตำบลปากน้ำ จัดโครงการอบรมหลักสูตรด้านดิจิทัลสำหรับประชาชนทั่วไป 25 / เม.ย. / 2567
      ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 25 / เม.ย. / 2567
      สกร.อำเภอละงู เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เชื่อมโยงสู่การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 25 / เม.ย. / 2567


 

 

 

 

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละงู
หมู่ที่ 3 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 

โทรศัพท์ 074-701590  
โทรสาร 074-701590

 langunfe@outlook.co.th

 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05