[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอละงู รับสมัครนักศึกษา 2/57

จันทร์ ที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557


  กศน. อำเภอละงู รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

          ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2557

   เอกสารประกอบการรับสมัคร
          1.วุฒิการศึกษาสูงสุดที่จบมา
          2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ตนเอง พ่อและแม่
          3.สำเนาทะเบียนบ้าน ตนเอง พ่อและแม่
          4.รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
          5.เอกสารอื่น เช่น การเปลี่ยนชื่อสกุลเข้าชม : 200


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 16 / มี.ค. / 2560
      กศน.อำเภอละงู จัดกิจกรรมสัมนาวิชาการเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559 15 / มี.ค. / 2560
      พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการ “หนึ่งใจ...เดียวกัน” 9 / มี.ค. / 2560
      ประชุมบุคลากร ศูนย์ กศน.อำเภอละงู ครั้งที่ 4/2560 8 / มี.ค. / 2560
      ค่ายยุวกาชาด 22 / มิ.ย. / 2558


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอละงู
ม. ๓ ตำบลกำแพง  อำเภอละงู   จังหวัดสตูล   ๙๑๑๑๐     โทรศัพท์ ๐๗๔-๗๐๑๕๙๐
โทรสาร ๐๗๔-๗๐๑๕๙๐
la.satun@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05