[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอละงู รับสมัครนักศึกษา 2/57

จันทร์ ที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557


  กศน. อำเภอละงู รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

          ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 
   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2557

   เอกสารประกอบการรับสมัคร
          1.วุฒิการศึกษาสูงสุดที่จบมา
          2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ตนเอง พ่อและแม่
          3.สำเนาทะเบียนบ้าน ตนเอง พ่อและแม่
          4.รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
          5.เอกสารอื่น เช่น การเปลี่ยนชื่อสกุลเข้าชม : 205


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.อำเภอละงู ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560) 26 / เม.ย. / 2560
      กศน.ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล รับการตรวจเยี่ยมจากนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. 10 / เม.ย. / 2560
      สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ได้เปิดงาน/โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 และงาน “วันรักการอ่าน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระรา 3 / เม.ย. / 2560
      กศน. อำเภอละงู จังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (รอบ 6 เดือน) และแผนยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) 30 / มี.ค. / 2560
      กศน. อำเภอละงู รับการตรวจเยี่ยมจากผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล และคณะ 30 / มี.ค. / 2560


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอละงู
ม. ๓ ตำบลกำแพง  อำเภอละงู   จังหวัดสตูล   ๙๑๑๑๐     โทรศัพท์ ๐๗๔-๗๐๑๕๙๐
โทรสาร ๐๗๔-๗๐๑๕๙๐
la.satun@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05