[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายยุวกาชาด

จันทร์ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558


            

กศน.อำเภอละงูจัดกิจกรรมค่ายยุวกาชาด ปี 2558

          นายอารี  สองเมือง  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  ได้มอบหมาย นางสาวธัญลักษณ์  แสงวิสุทธิ  ครูอาสาฯ ตำบลน้ำผุด และคณะครู กศน.อำเภอละงู  จัดกิจกรรมโครงการ  ค่ายยุวกาชาด    ระหว่างวันที่  ๘ - ๙ มิถุนายน  ๒๕๕๘  จัดขึ้น ณ  ห้องประชุม  ภูต้นน้ำ รีสอร์ท ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู  จังหวัดสตูล  โดยมี  นายชนินทร์  มูลสังข์  เป็นวิทยากรหลัก   การจัดฝึกอบรมครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน ๕๒ คน จากตัวแทนนักศึกษาของศูนย์ กศน.ตำบล และ ศรช. โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีจิตรอาสา ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และประยุคใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัยเมื่อพบเจอสถานการที่คับขัน
เข้าชม : 114


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.อำเภอละงู ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2559-31 มีนาคม 2560) 26 / เม.ย. / 2560
      กศน.ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล รับการตรวจเยี่ยมจากนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. 10 / เม.ย. / 2560
      สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ได้เปิดงาน/โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560 และงาน “วันรักการอ่าน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระรา 3 / เม.ย. / 2560
      กศน. อำเภอละงู จังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (รอบ 6 เดือน) และแผนยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) 30 / มี.ค. / 2560
      กศน. อำเภอละงู รับการตรวจเยี่ยมจากผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล และคณะ 30 / มี.ค. / 2560


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอละงู
ม. ๓ ตำบลกำแพง  อำเภอละงู   จังหวัดสตูล   ๙๑๑๑๐     โทรศัพท์ ๐๗๔-๗๐๑๕๙๐
โทรสาร ๐๗๔-๗๐๑๕๙๐
la.satun@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05