[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา บรรณรักษ์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการศึกษาตามอัธยาศัย

เสาร์ ที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563


 14 กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา บรรณรักษ์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมโครงการมหกรรมรักการอ่าน 2 เมษายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563
นายเกษมศักดิ์ ไชยพิทักษ์ พร้อมด้วยนางสาวอริสรา ปังแลมาปุเลา บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ได้รับมอบหมายจากนางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2563 และโครงการมหกรรมรักการอ่าน 2 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา บรรณรักษ์ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง และนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุม


เข้าชม : 43


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      นที่ 7 มิถุนายน 2563 ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านไลน์ : เขาควนหม้อ จุดชมหมอกในสตูล 11 / มิ.ย. / 2563
      วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายเกษมศักดิ์ ไชยพิทักษ์ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน พร้อมด้วยบุคลากร ได้รับมอบหมายจากนางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและของ 11 / มิ.ย. / 2563
      วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายเกษมศักดิ์ ไชยพิทักษ์ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดนพร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอควนโดน ได้รับมอบหมายจากนางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุม 11 / มิ.ย. / 2563
      วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นายเกษมศักดิ์ ไชยพิทักษ์ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน ได้รับมอบหมายจากนางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสว 11 / มิ.ย. / 2563
      วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นายเกษมศักดิ์ ไชยพิทักษ์ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน ได้รับมอบหมายจากนางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เป็นตัวแทน กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รับมอบเครื 11 / มิ.ย. / 2563


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน
หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน  อำเภอควนโดน  จังหวัดสตูล 91160  โทรศัพท์/โทรสาร  074-795070
lib.kuand59@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   อ.นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by