[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยเทคโนโลยี เรื่อง อุทยานธรณีโลกสตูล กศน.สตูล@สตูลจีโอพาร์ค ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล

อังคาร ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2563


 วันที่ 22 กันยายน 2563

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยเทคโนโลยี เรื่อง อุทยานธรณีโลกสตูล กศน.สตูล@สตูลจีโอพาร์ค ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล

ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน กศน.อำเภอควนโดน สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ขอเชิญ นักศึกษา กศน. และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้วยเทคโนโลยี เรื่อง อุทยานธรณีโลกสตูล กศน.สตูล@สตูลจีโอพาร์ค ได้ที่ : http://satun.nfe.go.th/satungeopark หรือผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล : http://satun.nfe.go.th/satun หรือเว็บไซต์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน : http://satun.nfe.go.th/lib_khundon  หรือผ่านทาง QR - CODE ตามที่ปรากฏ #เนื้อหากิจกรรมส่งเสริมการอ่านประกอบด้วย 4 เรื่องย่อย 1. อุทยานธรณีโลกสตูล 2.ธรณีวิทยาและการอนุรักษ์ 3.วิถีชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว 4.ประเพณีและวัฒนธรรม แต่ละเรื่องจะมีแบบทดสอบให้ร่วมตอบสนุก ตอบคำถามทดสอบความรู้ที่ได้รับ หลังทำแบบทดสอบเสร็จสิ้น หากท่านผ่านการทดสอบ 70% ขึ้นไป ระบบจะทำการจัดส่งเกียรติบัตรทางอีเมล์ที่ท่านได้ระบุไว้
เข้าชม : 374


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน กศน.อำเภอควนโดน รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวน นักศึกษา กศน. ประชาชน ขับขี่ปลอดภัยด้วยการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่ 2 / ธ.ค. / 2565
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ : สุขภาพดีชีวีมีสุข เรื่อง 6 โรคที่มากับฤดูหนาว 30 / พ.ย. / 2565
      กศน.อำเภอควนโดน ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร 8 / ก.ค. / 2565
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในวันที่ ๓ มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๔๔ พรรษา 1 / มิ.ย. / 2565
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ขอเชิญพสกนิกรชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้วเจ้าอยู่ 4 / พ.ค. / 2565