[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

วิสัยทัศน์Vision

ห้องสมุดประชาชนเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีคุณภาพตามมาตรฐานห้องสมุด 3 ดีเข้าชม : 923
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู
หมู่ที่ 3  ตำบลกำแพง  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล 91110 โทรศัพท์ 074-701-620 

 Email: 
jibjunket2561@gmail.com    nikorn@korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   อ.นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by