[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
20 / มิ.ย. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู จังหวัดสตูล ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู จังหวัดสตูล ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
เข้าชม : [517]
13 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู จังหวัดสตูล ขอเชิญ เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา กศน. และประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุททธนารีนาถ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เข้าชม : [375]
11 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู จังหวัดสตูล ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เข้าชม : [286]
4 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู จังหวัดสตูล ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู จังหวัดสตูล ขอเชิญพสกนิกรชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้วเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตร
เข้าชม : [327]
30 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู จังหวัดสตูล ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี วันท
เข้าชม : [351]
7 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 7 ธันวาคม 2564
ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 7 ธันวาคม 2564
เข้าชม : [473]
4 / ธ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพ่อแห่งชาติ
ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู และกศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่๙)เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพและ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.
เข้าชม : [353]
21 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู จังหวัดสตูล ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู จังหวัดสตูล ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
เข้าชม : [389]
5 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญพสกนิกรชาวไทย ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)ไทย ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)
ขอเชิญพสกนิกรชาวไทย ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙)
เข้าชม : [365]
3 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู และ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล ขอเชิญ พสกนิกรชาวไทยลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
เข้าชม : [389]
3 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู จั
เข้าชม : [361]
28 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุดาพิมลรัตน์ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10
พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุดาพิมลรัตน์ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10
เข้าชม : [398]
5 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู จังหวัดสตูลขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เข้าชม : [448]
3 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องใน \\\"วันฉัตรมงคล\\\"
ห้องสมุดประชาชน อำเภอละงู จังหวัดสตูล ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องใน \\\"วันฉัตรมงคล\\\"
เข้าชม : [352]
29 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู จังหวัดสตูล ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
เข้าชม : [341]
19 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
“สรงน้ำพระ”ออนไลน์ ต้านภัยโควิด-19
ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู จังหวัดสตูล ขอเชิญชวนทุกท่าน “สรงน้ำพระ”ออนไลน์ ต้านภัยโควิด-19
เข้าชม : [381]
9 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือถึง...เริน
โครงการส่งหนังสือถึงเริน
เข้าชม : [332]
27 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู และ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน \"สมเด็จ เจ้าฟ้านักอ่าน\"
เข้าชม : [329]
26 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เวียนเทียนออนไลน์
เวียนเทียนออนไลน์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกท่านร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน \"เวียนเทียนออนไลน์ \" เพือความเป็นสิริมงคล และลดความเสียงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ( COVID-๑๙) เนื่องในโอกาสวันสำคัญ
เข้าชม : [385]
26 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอละงูตำบลปากน้ำปราสาทหินพันยอด
วันที่25 กุมภาพันธ์ 2564 นายมรกต กันหนองผือ มอบหมายให้นางสาวทิตยสุดา จันทรเกษบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์หนังสือE-Book เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอละงูตำบลปากน้ำปราสาทหินพันยอดhttps://online.anyflip.com/kphji/bydx
เข้าชม : [388]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู
หมู่ที่ 3  ตำบลกำแพง  อำเภอละงู  จังหวัดสตูล 91110 โทรศัพท์ 074-701-620 

 Email: 
jibjunket2561@gmail.com    nikorn@korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   อ.นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by