[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 
 

เนื้อหา : ศรช. เครือข่าย
หมวดหมู่ : ศูนย์การเรียนชุมชน
หัวข้อเรื่อง : ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด

เสาร์ ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2564


 ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
วันที่ 21 มกราคม 2564
นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง ร่วมกับนางสาวดวงกมล ประทุมมณี ครู กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา นางนฤมล ช่วยดำ ครูอาสา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด เพื่อส่งเสริมการอ่านได้อย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมายและส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการอ่าน ณ ตลาดนัดครูเทพ (ปาล์ม 1) ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล


 


เข้าชม : 327


ศูนย์การเรียนชุมชน 5 อันดับล่าสุด

      กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา ร่วมกับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน จัดโครงการส่งเสริมการอ่านมินิโมบายเคลื่อนที่ 6 / ส.ค. / 2564
      E - Book📚 ทำเนียบปราชญ์ชาวบ้าน อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 23 / ก.พ. / 2564
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด 30 / ม.ค. / 2564