[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 
 

เนื้อหา : ศรช. เครือข่าย
หมวดหมู่ : ทดสอบหมวดหมู่
หัวข้อเรื่อง : กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผัง 117

จันทร์ ที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ.2564


 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผัง 117
วันที่ 9 มีนาคม 2564
นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล #ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0-6 ปี
เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกมีสมาธิ ฝึกกล้ามเนื้อ สามารถกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ และส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผัง 117 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล


เข้าชม : 156


ทดสอบหมวดหมู่ 5 อันดับล่าสุด

      ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง ชวนอ่าน อ่านทุกที่ ทุกเวลา ลงพื้นที่หมุนเวียนหนังสือบ้านหนังสือชุมชน คลินิกมะนังการผดุงครรภ์ 22 / ม.ค. / 2565
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง กศน.อำเภอมะนัง ร่วมต้อนรับ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ในการเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ งานการศึกษาตามอัธยาศัย รถมินิโมบายส่งเสริมการอ่าน 5 / ม.ค. / 2565
      โครงการส่งเสริมการอ่านรถมินิโมบายเคลื่อนที่ กศน.อำเภอมะนัง โดยอาสาสมัครยุวกาชาด 11 / ส.ค. / 2564
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผัง 117 19 / เม.ย. / 2564
      กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปาล์ม 1 19 / เม.ย. / 2564