[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 
 

เนื้อหา : ศรช. เครือข่าย
หมวดหมู่ : ศูนย์การเรียนชุมชน
หัวข้อเรื่อง : กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา ร่วมกับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน จัดโครงการส่งเสริมการอ่านมินิโมบายเคลื่อนที่

ศุกร์ ที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564


 กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมการอ่านมินิโมบายเคลื่อนที่
วันที่ 3 สิงหาคม 2564
นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวดวงกมล ประทุมมณี ครู กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา พร้อมด้วยนางนฤมล ช่วยดำ ครูอาสาฯ ร่วมกับบรรณารักษ์ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านมินิโมบายเคลื่อนที่ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 และประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกห้องสมุด
ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ณ พื้นที่ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล


เข้าชม : 231


ศูนย์การเรียนชุมชน 5 อันดับล่าสุด

      กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา ร่วมกับบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน จัดโครงการส่งเสริมการอ่านมินิโมบายเคลื่อนที่ 6 / ส.ค. / 2564
      E - Book📚 ทำเนียบปราชญ์ชาวบ้าน อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 23 / ก.พ. / 2564
      ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด 30 / ม.ค. / 2564