[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 


เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : มาฆบูชา

อังคาร ที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565


 
           วันมาฆบูชา ปีนี้ตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 (วันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3) เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
โดยเป็นวันที่พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย และมีเหตุอัศจรรย์พร้อมกัน 4 ประการ หรือที่เรียกว่า "จาตุรงคสันนิบาต" และในวันนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาฏิโมกข์" ซึ่งเป็นหลักคำสอนที่สำคัญของพุทธศาสนา


วันมาฆบูชา "มาฆบูชา 2565" ได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน คือ พระโคตมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา คัมภีร์ปปัญจสูทนี ระบุว่า ครั้งนั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ

1.พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย
2.พระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง
3.พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6
4.วันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 ดังนั้นจึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือวันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4เข้าชม : 547


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      นิทรรศการนวัตกรรม satun Learning in metaverse ในงานมหกรรมวิชาการ \"สกร.สร้างอาชีพ สร้างรายได้\" Open House ครั้งที่ 2 3 / ก.ค. / 2567
      งานมหกรรมวิชาการ สกร. สร้างอาชีพ สร้างรายได้ Open House ครั้งที่ 2 3 / ก.ค. / 2567
      รับสมัครสมาชิกห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์ 3 / ก.ค. / 2567
      วันรักการอ่าน 29 / พ.ค. / 2567
      ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ 28 / พ.ย. / 2566


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูล
ถนนบุรีวานิช  ตำบลพิมาน  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล 91000โทรศัพท์  074-725351
โทรสาร  xxx-xxxxxx    
satun@moe.go.th     nikorn@korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   อ.นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by