[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 

ประวัติความเป็นมาห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูล

                     เปิดบริการตั้งแต่ปี พ..2496 สภาพของห้องสมุดในสมัยนั้นเป็นเพียงอาคารไม้ขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่ถนนบุรีวานิช ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล สังกัดการศึกษาผู้ใหญ่ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

                     เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.. 2519 ได้ทำพิธีเปิดอาคารใหม่ และบริการแก่ประชาชน ภายในอาคารหลังใหม่ (หลังปัจจุบัน)  ซึ่งจัดว่าเป็นอาคารขนาดกลาง อยู่ในบริเวณเดิม สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

                      เมื่อพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551  มีผลทำให้การจัดการศึกษานอกโรงเรียน จัดการศึกษาและดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติฉบับใหม่ ตั้งแต่วันที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551   เป็นต้นไป  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสตูล จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล และศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองสตูล ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสตูล ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 10 มีนาคม 2551 เมื่อวันที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูล ได้ถ่ายโอนจากสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล มาอยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสตูลโดยมี นายอุดม ยินเจริญ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสตูลในขณะนั้น เข้าชม : 2294
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูล
ถนนบุรีวานิช  ตำบลพิมาน  อำเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล 91000โทรศัพท์  074-725351
โทรสาร  xxx-xxxxxx    
satun@moe.go.th     nikorn@korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   อ.นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by