[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ศรช. เครือข่าย : ทั้งหมด
  

6 / พ.ค. / 2566 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ส่งเสริมการอ่าน \"หนังสือเล่มจิ๋ว\"
ส่งเสริมการอ่าน \"หนังสือเล่มจิ๋ว\"
เข้าชม : [190]
6 / พ.ค. / 2566 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ส่งเสริมการอ่าน \"หนังสือเล่มจิ๋ว\"
ส่งเสริมการอ่าน \"หนังสือเล่มจิ๋ว\"
เข้าชม : [69]
6 / พ.ค. / 2566 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ส่งเสริมการอ่าน \"หนังสือเล่มจิ๋ว\"
ส่งเสริมการอ่าน \"หนังสือเล่มจิ๋ว\"
เข้าชม : [66]
6 / พ.ค. / 2566 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า ส่งเสริมการอ่าน \"หนังสือเล่มจิ๋ว\"
ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า ส่งเสริมการอ่าน \"หนังสือเล่มจิ๋ว\"
เข้าชม : [67]
25 / พ.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ส่งเสริมการอ่าน \\\"หนูน้อยยอดนักฟัง
ส่งเสริมการอ่าน \\\"หนูน้อยยอดนักฟัง
เข้าชม : [253]
25 / พ.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
แนะนำการประดิษฐ์สายคล้องแมสจากลูกปัด
แนะนำการประดิษฐ์สายคล้องแมสจากลูกปัด
เข้าชม : [188]
25 / พ.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ส่งเสริมการอ่าน \"พี่สอนอ่าน\" เพื่อให้เยาวชนฝึกสมอง ทบทวนคิด อ่าน ก่อนเปิดเรียน
ส่งเสริมการอ่าน \"พี่สอนอ่าน\" เพื่อให้เยาวชนฝึกสมอง ทบทวนคิด อ่าน ก่อนเปิดเรียน
เข้าชม : [201]
25 / พ.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ส่งเสริมการอ่าน \"มารู้จักหนังสือกันเถอะ\" โดยจะกระตุ้น แนะนำ ให้อยากรู้อยากเห็น เรื่องราวต่างๆที่มีอยู่ในหนังสือมากมาย เปิดความคิดให้กว้างให้กับเด็กก่อนวัยเรียน
ส่งเสริมการอ่าน \"มารู้จักหนังสือกันเถอะ\" โดยจะกระตุ้น แนะนำ ให้อยากรู้อยากเห็น เรื่องราวต่างๆที่มีอยู่ในหนังสือมากมาย เปิดความคิดให้กว้างให้กับเด็กก่อนวัยเรียน
เข้าชม : [174]
6 / เม.ย. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ดำเนินการจัดนิทรรศการ มุมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ดำเนินการจัดนิทรรศการ มุมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เข้าชม : [228]
6 / เม.ย. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ส่งเสริมการอ่าน 2 เมษายน วันรักการอ่าน 📚📖 \"อ่านบทกลอน ฉันชอบอ่านหนังสือ\"
ส่งเสริมการอ่าน 2 เมษายน วันรักการอ่าน 📚📖 \"อ่านบทกลอน ฉันชอบอ่านหนังสือ\"
เข้าชม : [150]
6 / เม.ย. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ให้ความรู้ ความสำคัญของวันที่ 2 เมษายน วันรัการอ่าน ให้กับนักศึกษา เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ให้ความรู้ ความสำคัญของวันที่ 2 เมษายน วันรัการอ่าน ให้กับนักศึกษา เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เข้าชม : [159]
6 / เม.ย. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สืบสานคุณค่าสารานุกรมไทยฯสำหรับเยาวชน ผ่านระบบออนไลน์
ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สืบสานคุณค่าสารานุกรมไทยฯสำหรับเยาวชน ผ่านระบบออนไลน์
เข้าชม : [168]
6 / เม.ย. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เข้าชม : [143]
6 / เม.ย. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ดำเนินการจัดกิจกรรมอนุรักษ์อาหารพื้นบ้าน \"แกงเขียวหวานกุ้งสดยอดมะพร้าวอ่อน\"
ดำเนินการจัดกิจกรรมอนุรักษ์อาหารพื้นบ้าน \"แกงเขียวหวานกุ้งสดยอดมะพร้าวอ่อน\"
เข้าชม : [79]
14 / มี.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ส่งเสริมการอ่าน📚📖 \"อ่านเป็น จับประเด็นได้\"
ส่งเสริมการอ่าน📚📖 \"อ่านเป็น จับประเด็นได้\"
เข้าชม : [156]
14 / มี.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ส่งเสริมการอ่าน📚📖 \\\"อ่านเพื่อชีวิตและสุขภาพ \\\"
ส่งเสริมการอ่าน📚📖 \\\"อ่านเพื่อชีวิตและสุขภาพ \\\"
เข้าชม : [163]
11 / ม.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์📚📖 มอบหนังสือให้กับกศน.ตำบลขอนคลาน เพื่อนำไปให้บริการ ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ 📚&#
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์📚📖 มอบหนังสือให้กับกศน.ตำบลขอนคลาน เพื่อนำไปให้บริการ ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ 📚&#
เข้าชม : [188]
11 / ม.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์📚📖 มอบหนังสือให้กับกศน.ตำบลทุ่งบุหลัง เพื่อนำไปให้บริการ ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ 📚&
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์📚📖 มอบหนังสือให้กับกศน.ตำบลทุ่งบุหลัง เพื่อนำไปให้บริการ ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ 📚&
เข้าชม : [195]
11 / ม.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์📚📖 มอบหนังสือให้กับกศน.ตำบลนาทอน เพื่อนำไปให้บริการ ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ 📚&#
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์📚📖 มอบหนังสือให้กับกศน.ตำบลนาทอน เพื่อนำไปให้บริการ ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ 📚&#
เข้าชม : [165]
11 / ม.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์📚📖 มอบหนังสือให้กับกศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน เพื่อนำไปให้บริการ ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ 📚&a
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์📚📖 มอบหนังสือให้กับกศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน เพื่อนำไปให้บริการ ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ 📚&a
เข้าชม : [194]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า
182 ถนนตรัง-สตูล   หมู่ที่ 6  ตำบลทุ่งหว้า  อำเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 91120 โทรศัพท์  074-789080
โทรสาร  074789575  t.satun@hotmail.com      
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   อ.นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by