[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ศรช. เครือข่าย : ทั้งหมด
  

11 / ม.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์📚📖 มอบหนังสือให้กับกศน.ตำบลทุ่งหว้า เพื่อนำไปให้บริการ ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ 📚&#
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์📚📖 มอบหนังสือให้กับกศน.ตำบลทุ่งหว้า เพื่อนำไปให้บริการ ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ 📚&#
เข้าชม : [202]
20 / ธ.ค. / 2564 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า ส่งเสริมการอ่านออนไลน์📚 E-BOOK
ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า ส่งเสริมการอ่านออนไลน์📚 E-BOOK
เข้าชม : [189]
14 / ธ.ค. / 2564 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ส่งเสริมการอ่านออนไลน์📚📖 \"น้ำมะพร้าว สปอร์ตดริ๊งจากธรรมชาติ\" #wow3 #GoodActivities #พัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์# ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ส่งเสริมการอ่านออนไลน์📚📖 \"น้ำมะพร้าว สปอร์ตดริ๊งจากธรรมชาติ\" #wow3 #GoodActivities #พัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์# ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
เข้าชม : [219]
14 / ธ.ค. / 2564 : ศูนย์การเรียนชุมชน
ส่งเสริมการอ่านออนไลน์📚📖 \"ไข่ต้มสั่งได้ ตามใจคนทาน\" 📚📖 #wow3 #GoodActivities #พัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์# ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
ส่งเสริมการอ่านออนไลน์📚📖 \"ไข่ต้มสั่งได้ ตามใจคนทาน\" 📚📖 #wow3 #GoodActivities #พัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์# ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
เข้าชม : [284]
5 / พ.ย. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน \"สอนอ่านผู้บกพร่องทางการมองเห็น\" โดยแนะนำการใช้แว่นขยายเพื่อการอ่านได้ดียิ่งขึ้น #wow3 #GoodActivities #พัฒนาระบบการเรียน
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน \"สอนอ่านผู้บกพร่องทางการมองเห็น\" โดยแนะนำการใช้แว่นขยายเพื่อการอ่านได้ดียิ่งขึ้น #wow3 #GoodActivities #พัฒนาระบบการเรียน
เข้าชม : [240]
5 / พ.ย. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน \"ยอดรักนักอ่าน\" โดยแทรกความรู้เกี่ยวกับคำควบกล้ำ ระดับประถมศึกษา #wow3 #GoodActivities #พัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์# ณ ห้
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน \"ยอดรักนักอ่าน\" โดยแทรกความรู้เกี่ยวกับคำควบกล้ำ ระดับประถมศึกษา #wow3 #GoodActivities #พัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์# ณ ห้
เข้าชม : [248]
5 / พ.ย. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์📚📖 ส่งเสริมการอ่าน📚📖 \\\"อ่านเป็น จับประเด็นได้\\\" #wow3 #GoodActivities #พัฒนาระบบการเรียนร
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์📚📖 ส่งเสริมการอ่าน📚📖 \\\"อ่านเป็น จับประเด็นได้\\\" #wow3 #GoodActivities #พัฒนาระบบการเรียนร
เข้าชม : [251]
5 / พ.ย. / 2564 : ทดสอบหมวดหมู่
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ แนะนำอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ประทับตราหนังสือ ติดบาร์โค้ด วิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ #wow3 #GoodActivities #พัฒนาระบบการเรียนรู้อ
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ แนะนำอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ประทับตราหนังสือ ติดบาร์โค้ด วิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ #wow3 #GoodActivities #พัฒนาระบบการเรียนรู้อ
เข้าชม : [237]
15 / ก.ค. / 2564 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ \"3 สูตร สมุนไพร แก้ลมพิษ\"
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ \"3 สูตร สมุนไพร แก้ลมพิษ\"
เข้าชม : [272]
15 / ก.ค. / 2564 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ \"ไม่ได้อ้วน แค่บวมน้ำ ลองกินผัก ผลไม้นี้ดู ช่วยได้\"
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ \"ไม่ได้อ้วน แค่บวมน้ำ ลองกินผัก ผลไม้นี้ดู ช่วยได้\"
เข้าชม : [261]
30 / พ.ค. / 2564 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ 📚📖 ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ #wow3 #GoodActivities #พัฒนาระบบการเรียนรู้สื่อออนไลน์# \"เว็บไซต์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็ก\
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ 📚📖 ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ #wow3 #GoodActivities #พัฒนาระบบการเรียนรู้สื่อออนไลน์# \"เว็บไซต์ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับเด็ก\
เข้าชม : [304]
28 / เม.ย. / 2564 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ 📚📖 ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ #wow3 #GoodActivities #พัฒนาระบบการเรียนรู้สื่อออนไลน์# \" 9 ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อคิดว่าตนเองจะเป
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ 📚📖 ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ #wow3 #GoodActivities #พัฒนาระบบการเรียนรู้สื่อออนไลน์# \" 9 ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อคิดว่าตนเองจะเป
เข้าชม : [321]
28 / เม.ย. / 2564 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ 📚📖 ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ #wow3 #GoodActivities #พัฒนาระบบการเรียนรู้สื่อออนไลน์# \" สุขบัญญัติป้องกัน COVID-19\"
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ 📚📖 ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ #wow3 #GoodActivities #พัฒนาระบบการเรียนรู้สื่อออนไลน์# \" สุขบัญญัติป้องกัน COVID-19\"
เข้าชม : [276]
21 / มี.ค. / 2564 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
21 มีนาคม 2564 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ 📚📖 ส่งเสริมการอ่านออนไลน์📚 E-BOOK📚 #wow3 #GoodActivities #พัฒนาระบบการเรียนรู้สื่อออนไ
21 มีนาคม 2564 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ 📚📖 ส่งเสริมการอ่านออนไลน์📚 E-BOOK📚 #wow3 #GoodActivities #พัฒนาระบบการเรียนรู้สื่อออนไ
เข้าชม : [331]
17 / ก.พ. / 2564 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ 📚📖 ส่งเสริมการอ่านออนไลน์📚 E-BOOK📚 #wow3 #GoodActivities #พัฒนาระบบการเรียนรู้สื่อออนไลน์#&#128218
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ 📚📖 ส่งเสริมการอ่านออนไลน์📚 E-BOOK📚 #wow3 #GoodActivities #พัฒนาระบบการเรียนรู้สื่อออนไลน์#&#128218
เข้าชม : [318]
15 / ม.ค. / 2564 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ มอบหนังสือให้กับนางปาณิภา สุกใส ครูอาสาฯ และนายสมบูลย์ คอยอาสา ครูอาสาฯ เพื่อใช้ในการหมุนเวียนหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชน
นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ มอบหนังสือให้กับนางปาณิภา สุกใส ครูอาสาฯ และนายสมบูลย์ คอยอาสา ครูอาสาฯ เพื่อใช้ในการหมุนเวียนหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชน
เข้าชม : [298]
15 / ม.ค. / 2564 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
📚📖 ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ #wow3 #GoodActivities #พัฒนาระบบการเรียนรู้สื่อออนไลน์#📚📖 แนะนำหนังสือน่าอ่านในห้องสมุดผ่าน ช่องทางออนไลน์ \"นิตยสารเกษตร เทคโนโลยีชาวบ้าน โดยนายมนต์สวรรค์ หลังเถาะ\"
📚📖 ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ #wow3 #GoodActivities #พัฒนาระบบการเรียนรู้สื่อออนไลน์#📚📖 แนะนำหนังสือน่าอ่านในห้องสมุดผ่าน ช่องทางออนไลน์ \"นิตยสารเกษตร เทคโนโลยีชาวบ้าน โดยนายมนต์สวรรค์ หลังเถาะ\"
เข้าชม : [290]
11 / ม.ค. / 2564 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ E-BOOK #wow3 #GoodActivities #พัฒนาระบบการเรียนรู้สื่อออนไลน์\" แหล่งท่องเที่ยว ถ้ำเล สเตโกดอน (Tham Le Stegodon)\" อ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ https://anyflip.com/medu
ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ E-BOOK #wow3 #GoodActivities #พัฒนาระบบการเรียนรู้สื่อออนไลน์\" แหล่งท่องเที่ยว ถ้ำเล สเตโกดอน (Tham Le Stegodon)\" อ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ https://anyflip.com/medu
เข้าชม : [321]
6 / ม.ค. / 2564 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
📚📖 ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ E-BOOK #wow3 #GoodActivities #พัฒนาระบบการเรียนรู้สื่อออนไลน์#📚📖 \\\" นิทานเมืองศิลปะมหาสนุก\\\" อ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ https://anyflip.co
📚📖ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ E-BOOK #wow3 #GoodActivities #พัฒนาระบบการเรียนรู้สื่อออนไลน์#📚📖 \\\" นิทานเมืองศิลปะมหาสนุก\\\" อ่านเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ https://anyflip.co
เข้าชม : [337]
5 / ม.ค. / 2564 : ศูนย์การเรียนชุมชน
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์📚📖 ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ #wow3 #GoodActivities #พัฒนาระบบการเรียนรู้สื่อออนไลน์#📚📖 \"หนังสือพิมพ์อ
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์📚📖 ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ #wow3 #GoodActivities #พัฒนาระบบการเรียนรู้สื่อออนไลน์#📚📖 \"หนังสือพิมพ์อ
เข้าชม : [330]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า
182 ถนนตรัง-สตูล   หมู่ที่ 6  ตำบลทุ่งหว้า  อำเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 91120 โทรศัพท์  074-789080
โทรสาร  074789575  t.satun@hotmail.com      
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   อ.นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by