[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เรื่องเด่นวันนี้ : ทั้งหมด
  
25 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำความรู้เพิ่มเติม รายวิชา สุขศึกษา ให้กับนักศึกษากศน.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
แนะนำความรู้เพิ่มเติม รายวิชา สุขศึกษา ให้กับนักศึกษากศน.เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น
เข้าชม : [119]
6 / เม.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดำเนินการจัดกิจกรรมปริศนา...อ่านคำ?
ดำเนินการจัดกิจกรรมปริศนา...อ่านคำ?
เข้าชม : [140]
14 / มี.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการอ่าน \"Satun UNESCO Global Geopark \"
ส่งเสริมการอ่าน \"Satun UNESCO Global Geopark \"
เข้าชม : [146]
17 / ก.พ. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ พร้อมด้วยทีมงานการศึกษาตามอัธยาศัย และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ดำเนินการจัดกิจกกรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน (อบจ.เคลื่อนที่) #wow3 #GoodActivities
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ พร้อมด้วยทีมงานการศึกษาตามอัธยาศัย และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ดำเนินการจัดกิจกกรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน (อบจ.เคลื่อนที่) #wow3 #GoodActivities
เข้าชม : [148]
11 / ม.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์📚📖 มอบหนังสือให้กับครูอาสาฯ และครูกศน.ตำบล เพื่อนำไปให้บริการ ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ &#12821
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์📚📖 มอบหนังสือให้กับครูอาสาฯ และครูกศน.ตำบล เพื่อนำไปให้บริการ ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ &#12821
เข้าชม : [173]
5 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ ให้ความรู้นักอ่าน ถามตอบข้อสงสัยการจัดทำงานเทคนิค ประทับตราหนังสือ วิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ การติดบาร์โค้ด #wow3 #GoodActivities
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ ให้ความรู้นักอ่าน ถามตอบข้อสงสัยการจัดทำงานเทคนิค ประทับตราหนังสือ วิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือระบบทศนิยมของดิวอี้ การติดบาร์โค้ด #wow3 #GoodActivities
เข้าชม : [190]
9 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
\\\"ขอเชิญ พสกนิกรชาวไทยลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 \\\" https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc7yUh4sE0ER4.../viewform
\\\"ขอเชิญ พสกนิกรชาวไทยลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 \\\" https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc7yUh4sE0ER4.../viewform
เข้าชม : [238]
5 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า ส่งเสริมการอ่าน \"อ่านเป็น จับประเด็นได้\" เพื่อปลูกฝังให้เด็กประถมวัยรักการอ่า
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน \"อ่านเป็น จับประเด็นได้\" เพื่อปลูกฝังให้เด็กประถมวัยรักการอ่าน #wow3 #GoodActivities #พัฒนาระบบการเรียนรู้สื่อออนไลน์# ณ
เข้าชม : [237]
20 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่าน #wow3 #GoodActivities #พัฒนาระบบการเรียนรู้สื่อออนไลน์# \"พี่สอนอ่าน\" ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
เข้าชม : [231]
28 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ 📚📖 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับเด็ก เยาวชน โดยปลูกฝังให้เด็กๆมีนิสัยรักการอ่าน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับเด็ก เยาวชน โดยปลูกฝังให้เด็กๆมีนิสัยรักการอ่าน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เข้าชม : [254]
28 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ #wow3 #GoodActivities #พัฒนาระบบการเรียนรู้สื่อออนไลน์# \" รวมวิตามินต้านโควิด-19\"
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ #wow3 #GoodActivities #พัฒนาระบบการเรียนรู้สื่อออนไลน์# \" รวมวิตามินต้านโควิด-19\"
เข้าชม : [219]
7 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ประชาสัมพันธ์ บทเรียน E - learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ประชาสัมพันธ์ บทเรียน E - learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
เข้าชม : [239]
5 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้บุคลากรและอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กปฐมวัย
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้บุคลากรและอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กปฐมวัย #wow4 #GoodPartnershipsส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย ณ ศพด.บ้านนาทอน ต.นาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัด
เข้าชม : [240]
5 / ม.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ 📚📖 ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ #wow3 #GoodActivities #พัฒนาระบบการเรียนรู้สื่อออนไลน์#📚📖 \"10 วิธี ทำน
5 มกราคม 2564 นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ 📚📖 ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ #wow3 #GoodActivities #พัฒนาระบบการเรียนรู้สื่อออนไลน์#📚📖 \&qu
เข้าชม : [206]
24 / ธ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้งานการศึกษาตามอัธยาศัยและนายกีรติ เรทมิฬ ครูกศน.ตำบลหมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชน #wow4GoodPartnershipsส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย ณ ม.6 บ้านทุ่งขมิ้น, ม.2 บ้านคลองห้วยบ่าแล
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้งานการศึกษาตามอัธยาศัยและนายกีรติ เรทมิฬ ครูกศน.ตำบลหมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชน #wow4GoodPartnershipsส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย ณ ม.6 บ้านทุ่งขมิ้น, ม.2 บ้านคลองห้วยบ่าแล
เข้าชม : [223]
22 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ รับมอบบริจาคหนังสือจากคุณ นิสานาถ หยีปอง และคุณสุภาพร ใจสมุทร ทางห้องสมุดจะนำหนังหสือส่งต่อความรู้ให้กับน้องๆ นักเรียน โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนและโรงเร
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ รับมอบบริจาคหนังสือจากคุณ นิสานาถ หยีปอง และคุณสุภาพร ใจสมุทร ทางห้องสมุดจะนำหนังหสือส่งต่อความรู้ให้กับน้องๆ นักเรียน โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนและโรงเร
เข้าชม : [215]
22 / ต.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์📚📖 จัดมุมกิจกรรรับบริจาคหนังสือ📚📖 #กิจกรรมรับบริจาคหนังสือดีมีค่า# ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธบริจาคหนังสือ เพื่
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์📚📖 จัดมุมกิจกรรรับบริจาคหนังสือ📚📖 #กิจกรรมรับบริจาคหนังสือดีมีค่า# ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธบริจาคหนังสือ เพื่
เข้าชม : [225]
7 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางปาณิภา สุกใส ครูอาสาฯ และนางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ หมุนเวียนสื่อให้กับบ้านหนังสือชุมชน
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางปาณิภา สุกใส ครูอาสาฯ และนางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ หมุนเวียนสื่อให้กับบ้านหนังสือชุมชน
เข้าชม : [238]
1 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ \"ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร(ออนไลน์)\"สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๒ พรรษา วันที่ ๓
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ \"ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร(ออนไลน์)\"สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๒ พรรษา วันที่ ๓
เข้าชม : [251]
29 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ รับหนังสือบริจาค
นายอาดำ ลิงาลาห์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวพัชรี ยอดราช บรรณารักษ์ รับหนังสือบริจาค
เข้าชม : [258]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า
182 ถนนตรัง-สตูล   หมู่ที่ 6  ตำบลทุ่งหว้า  อำเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 91120 โทรศัพท์  074-789080
โทรสาร  074789575  t.satun@hotmail.com      
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   อ.นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by