นางบัดสาระ องศารา

อายุ 57 ปี   สาขา :สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 116 หมู่ที่ 6 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ. สตูล
โทร.099-481-3538