นางสาวจินตนา โลหะตันติวรกุล

อายุ 30 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 1 ต.ตำมะลัง อ.อำเภอเมืองสตูล จ. สตูล
โทร.0872858610