นางฮาซือเม๊าะ ศิริกาล

อายุ 69 ปี   สาขา :สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 3 ต.ตำมะลัง อ.อำเภอเมืองสตูล จ. สตูล
โทร.0815421152