นางฮาดีย๊ะ เนื้ออ่อน

อายุ 55 ปี   สาขา :สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 215 หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งพญาบังสา ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ. สตูล
โทร.089-977-5156