นางทิพวรรณ อินทะโณ

อายุ 55 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 125 หมู่ที่ 5 บ้านกาลันยีตัน ซอย 11 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ. สตูล
โทร.0956453178