นางหยัน อาหน่าย

อายุ 71 ปี   สาขา :สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ทีอยู่ : 169 ม.7 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ. สตูล
โทร.0659972416