นายมูฮัมหมัดอาหลี มาลียัน

อายุ 50 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 3/1 หมู่ที่ 2 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ. สตูล
โทร.0854926772