นาย นิติภูมิ หลงเก

อายุ 62 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : 56 ม.8 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ. สตูล
โทร.0872859670