นางร่อฟีอ๊ะ สตันน๊อต

อายุ 90 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 28 หมู่ 1 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ. สตูล
โทร.084-2691194