นายสะแหละ ละใบยูโส๊ะ

อายุ 89 ปี   สาขา :สาขาการแพทย์แผนไทย
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 18 หมู่ที่ 1 บ้านควนเก ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ. สตูล
โทร.084-9638160