นางรีบ๊ะ รบบานา

อายุ 67 ปี   สาขา :สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 5 บ้านกาลันยีตัน ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ. สตูล
โทร.0872856410