นายอิสหาก อาหวัง

อายุ 38 ปี   สาขา :สาขาศาสนาและประเพณี
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 5 บ้านกาลันยีตัน ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล จ. สตูล
โทร.0836573667