[x] ปิดหน้าต่างนี้
                                                                       
 

  

  

10 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ บุคลากร กศน.โดยนางสาวจตุพร ทหารไทย และคณะ ได้ส่งมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โดยมีนายวิสูตร พฤกษสุวรรณ นายอำเภอมะนังเป็นผู้รับมอบ
10 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเนื่องในวัน \"ที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ \" ประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ บุคลากร กศน. อำเภอมะนังร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมเนื่องในวัน \"ที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ \" ประจำปี ๒๕๖๐ International Literacy Day 2017ภายใต้สโลแกน การรู้หนังสือในโลกยุคดิจิทัล Literacy in a Digital Word ณ สำนักงาน กศน
10 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติประจำปี ๒๕๖๐
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายณัฐภูมินทร์ สังข์พงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. อำเภอมะนัง มอบหมายให้นายอาทิตย์ จันทวิลาศ ครู กศน. ตำบลนิคมพัฒนา เข้าร่วมโครงการเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติประจำปี ๒๕๖๐ ณ พระธาตเจดีย์ศรีสตูล วัดนิคมพัฒนาราม (วัดผัง ๗) ตำบลนิคมพัฒนา อ
10 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและแถลงข่าวการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
นายณัฐภูมินทร์ สังข์พงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. อำเภอมะนัง พร้อมด้วยนางสาวจตุพร ทหารไทย ครู และนางนฤมล ช่วยดำ ครูอาสาฯ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานและแถลงข่าวการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการสร้างก
10 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมเป็นเกียรติในการตรวจประเมินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น
วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายณัฐภูมินทร์ สังข์พงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. อำเภอมะนัง พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมเป็นเกียรติในการตรวจประเมินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี ๒๕๖๐ ระดับภาค ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านผัง ๑๕ หมู่ที่ ๗ ตำบลปาล์มพ
10 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ หน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมการึกษานอกระบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล สังกัดสำนั
23 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มหกรรมวิทย์ \"สร้างคน สร้างอาชีพ\"
นายณัฐภูมินทร์ สังข์พงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. อำเภอมะนัง พร้อมด้วยบุคลากร กศน. นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพเพื่อคนชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ศูนย์ กศน. อำเภอมะนังได้นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการจัดแจกันดอกไม
4 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงนามถวายพระพร
นายณัฐภูมินทร์ สังข์พงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. อำเภอมะนัง พร้อมด้วยบุคลากร กศน. อำเภอมะนังร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ กศน. อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
4 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
\" Big Cleaning Day
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ บุคลากร กศน. อำเภอมะนัง ร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณทั้งภายในและภายนอกของหน่วยงาน \" Big Cleaning Day\" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
4 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยากรจิตอาสาสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ บุคลากร กศน. อำเภอมะนัง โดย นางสาวจตุพร ทหารไทย ครู นางนฤมล ช่วยดำ ครูอาสาฯ นายอาทิตย์ จันทวิลาศ ครู กศน. ตำบลนิคมพัฒนา และนางสาวดวงกมล ประทุมมณี ครู กศน. ตำบลปาล์มพัฒนา เป็นวิทยากรจิตอาสาสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในโครงการฝึก
4 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ บุคลากร กศน. อำเภอมะนัง โดยนางนฤมล ช่วยดำ ครูอาสาฯ และนางสาวดวงกมล ประทุมณี ครู กศน. ตำบลปาล์มพัฒนา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหมาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ
4 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ บุคลากร กศน. อำเภอมะนัง โดยนางนฤมล ช่วยดำ ครูอาสาฯ และนางสาวดวงกมล ประทุมณี ครู กศน. ตำบลปาล์มพัฒนา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหมาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ
4 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดนิคมพัฒนาราม (วัด ผัง ๗)
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายณัฐภูมินทร์ สังข์พงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. อำเภอมะนัง มอบหมายให้นางนฤมล ช่วยดำ ครูอาสาฯ เข้าร่วมการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา พิธีทำบุญตั
4 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายอาสายุวกาชาด
นายณัฐภูมินทร์ สังข์พงศ์ ผู้อำนวการศูนย์ กศน. อำเภอมะนัง มอบหมายให้บุคลากร กศน. อำเภอมะนัง จัดโครงการค่ายอาสายุวกาชาด รุ่นที่ ๔๑๐๖/สต๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สายน้ำรอบรีสอร์ท ตำบลนิคมพัฒนา อำเถอมะนัง จังหวัดสตูล
4 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บริจาคโหิต
นายณัฐภูมินทร์ สังข์พงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. อำเภอมะนัง มอบหมายให้นางสาวดวงกมล ประทุมณี ครู กศน. ตำบลปาล์มพัฒนา นำศึกษาเข้าร่วมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา กิจกรรมการบริจาคโลหิตเพื
21 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายณัฐภูมินทร์ สังข์พงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. อำเภอมะนัง มอบหมายให้นายอาทิตย์ จันทวิลาศ ครู กศน. ตำบลนิคมพัฒนา จัดกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง ร่วมกับ กกต.จังหวัดสตูลและคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง
13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(๑ อำเภอ ๑ อาชีพ)
เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางสาวจตุพร ทหารไทย ข้าราชการครู พร้อมด้วยนางสาวดวงกมล ประทุมมณี ครู กศน. ตำบลปาล์มพัฒนา ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(๑ อำเภอ ๑ อาชีพ) หลักสูตรการซ่อมแซมและดัดแปลงรูปทรงเสื้อผ้า ระหว่าวันที่ ๑๙ มิ
13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการทำน้ำหมักชีวภาพ
เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายณัฐภูมินทร์ สังข์พงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง มอบหมายให้นายอาทิตย์ จันทวิลาศ ครู กศน. ตำบลนิคมพัฒนา ดำเนินโครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการทำน้ำหมักชีวภาพ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านผัง ๑๖
13 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลูกเสือบำเพ็ญ
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายณัฐภูมินทร์ สังข์พงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน. อำเภอมะนัง มอบหมายให้นางสาวจตุพร ทหารไทย ข้าราชการครู พร้อมด้วยนางสาวดวงกมล ประทุมมณี ครู กศน. ตำบลปาล์มพัฒนา และนางสาวทิพาพร โต๊ะมิ ครูอาสาฯ นำลูกเสือ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน
6 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ
วันที่ 28 มิ.ย.60 ผอ.กศน.อำเภอมะนังมอบหมายให้บุคลากร ดำเนินการจัดโครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ป้องกันยาเสพติดและเพศศึกษา ณ ม.1 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/10 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมะนัง  จังหวัดสตูล
หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอมะนัง  จังหวัดสตูล   91130     โทรศัพท์ 074-774471 
โทรสาร  074-774471 
ma.satun@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05