[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

      
 
  

ชื่อสถานศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสตูล

ที่อยู่ : 168  หมู่ที่  6  ตำบล คลองขุด อำเภอ เมือง จังหวัด สตูล

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7477-2202 เบอร์โทรสาร : 0-7477-2202

E-mail ติดต่อ : m.satun@hotmail.com

สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล

     สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าชม : 365
 
 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสตูล  (กศน.อำเภอเมืองสตูล)
ที่อยู่ 168 หมู่ที่ 4  ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000   โทรศัพท์ 074-772202  โทรสาร  074-730735 
  websitehttp://satun.nfe.go.th/msatun  
  e-mail : m.satun@hotmail.com
สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05