สร้าง QR CODE สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล


You can provide data in GET parameter: like that

ข้อมูล :   ECC :   Size :  

BENCHMARK
till after_raw: 0.096820s
till after_filler: 0.003548s
till after_mask: 0.031931s
till after_encode: 0.000028s
till finish: 0.001234s
TOTAL: 0.133561s

สำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล @ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา โดย คำรณ รูบามา