สร้าง QR CODE สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล


You can provide data in GET parameter: like that

ข้อมูล :   ECC :   Size :  

BENCHMARK
till after_raw: 0.106718s
till after_filler: 0.003424s
till after_mask: 0.032218s
till after_encode: 0.000027s
till finish: 0.001215s
TOTAL: 0.143602s

สำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล @ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา โดย คำรณ รูบามา