สร้าง QR CODE สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลข้อมูล :   ECC :   Size :  

BENCHMARK
till after_raw: 0.099142s
till after_filler: 0.003064s
till after_mask: 0.028543s
till after_encode: 0.000022s
till finish: 0.001534s
TOTAL: 0.132305s

สำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล @ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา โดย คำรณ รูบามา