หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
กลุ่มวิชาชีพที่เปิดสอน 2557
สอนตัดเย็บผ้าคลุมสำเร็จรูป
สอนทำขนมเบเกอรี่