หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายละเอียดข่าว
 
Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\s_paklangow\core_main\function\function_button.php on line 257

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in D:\AppServ\www\s_paklangow\core_main\function\function_button.php on line 257
  ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
      

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นางหัสนีย์ หัสมา ครู ศรช.บ้านปากละงู ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ศรช.บ้านปากละงู ตำบลละงูอำเภอละงู จังหวัดสตูล ภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

 
: หัสนีย์ หัสมา
: 2565-06-09