[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มพัฒนาอาชีพ ศิลปะประดิษฐ์ (กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง)

พุธ ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560


  โครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มพัฒนาอาชีพ ศิลปะประดิษฐ์ (กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง) 

วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล พร้อมด้วยนางอธิญา เจ๊ะง๊ะ เจ้าหน้าที่งานการศึกษาต่อเนื่อง นางสิริสวัสดิ์ อวยชัย เจ้าหน้าที่งานยุทธศาสตร์และพัฒนาสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล นิเทศติดตามการดำเนินกิจกรรมโครงการส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มพัฒนาอาชีพ ศิลปะประดิษฐ์ (กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง) ดำเนินการโดยนางสาวยาวีรา  สูเร่  ครูกศน.ตำบลและนางปารีดี  บูตา  ครูอาสาสมัคร กศน. ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านดาหวา ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล  ในการนี้นายธนมาตร รักรอด พัฒนาการจังหวัดสตูลและคณะได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมเช่นกัน

  

  

  
 เข้าชม : 54


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน 31 / ม.ค. / 2561
      กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมอบรมให้ความรู้จิตอาสาเพื่อการอนุรักษ์และปรับปรุงภูมิทัศน์ฝายระบายน้ำคลองหนองโพรง หมู่5 ตำบลอุมดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 31 / ม.ค. / 2561
      กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้นักศึกษาปอเนาะ (วิชาการทำขนม) 31 / ม.ค. / 2561
      กศน.อำเภอควนกาหลง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัดการอบรมอาสายุวกาชาด 31 / ม.ค. / 2561
      กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมประชุมติดตามโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 31 / ม.ค. / 2561


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-3398873
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05