[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
 

  

  

5 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.สตูล ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสมัคคีของ
สำนักงาน กศน.สตูล ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสมัคคีของส่วนราชการระดับจังหวัด
5 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.สตูลร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ อ.ละงู
โครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ หนองปันยา หมู่ที่ ๔ ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล
5 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลรเข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยโครงการ อบจ..พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยโครงการ อบจ..พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล
16 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของขั้นพื้นฐาน
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๑ ภาคใต้ ณ โรงแรม หรรษา เจ บี หาดใหญ่ จ.สงขลา
8 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน กศน.อำเภอเมืองสตูล
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล นิเทศติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น กศน.อำเภอเมืองสตูล อ.เมือง จ.สตูล ตาม
7 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมี ผู้บริหาร กศน.จังหวัด,กศน.อำเภอ/เจ้าหน้าที่พัสดุ/เจ้าหน้าที่การเงิน/เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผน และบุคลากร เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล
30 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูลเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี
กศน.สตูลเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดนราธิวาส
10 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ความเป็นสุดยอด กศน.
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ความเป็นสุดยอด กศน.
10 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลรเข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยโครงการ อบจ..พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลร่วมกับ กศน.อำเภอท่าแพ เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยโครงการ อบจ..พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ โรงเรีนบ้านนาแก้ว ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล
10 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล ประชุมปฏิบัตการตรวจสอบข้อมูล GPAX ภาคเรียนที่ 2/2556
สำนักงาน กศน.สตูล จัดประชุมปฏิบัตการตรวจสอบข้อมูล GPAX ภาคเรียนที่ 2/2556 วันที่ 8 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
1 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดลงประเมิน กศน.อำเภอเมืองสตูล
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดลงประเมิน กศน.อำเภอเมืองสตูล ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ เมษายน ๕๗
25 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลออกประเมินการประกันคุณภาพ กศน.อำเภอท่าแพ
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลออกประเมินการประกันคุณภาพ กศน.อำเภอท่าแพ โดยต้นสังกัด
25 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลออกประเมินการประกันคุณภาพ กศน.อำเภอละงู
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลออกประเมินการประกันคุณภาพ กศน.อำเภอละงู โดยต้นสังกัด
25 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลประชุมผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลประชุม โดยมี ผู้บริหาร กศน.จังหวัด,กศน.อำเภอ/หัวหน้ากลุ่มงานต่างๆในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล
14 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลออกประเมินการประกันคุณภาพ กศน.อำเภอมะนัง
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลออกประเมินการประกันคุณภาพ กศน.อำเภอมะนัง
8 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลโดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลโดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ สนามสอบ กศน.อำเภอทุกอำเภอ ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
7 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลรเข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยโครงการ อบจ..พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยโครงการ อบจ..พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านเขาจีน ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
7 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูลร่วมงาน มหกรรมวิทยาศาสร์ และอาชีพสู่อาเซียน ภาคใต้
กศน.สตูลร่วมงาน มหกรรมวิทยาศาสร์ และอาชีพสู่อาเซียน ภาคใต้ จ.กระบี่
4 / มี.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจราชการผลการดำเนินงานตามนโยบาย กรณีปกติ กรณีพิเศษ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะได้ตรวจราชการผลการดำเนินงานตามนโยบาย กรณีปกติ กรณีพิเศษฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
23 / ก.พ. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล เยี่ยมสนามสอบ N - NET
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล เยี่ยมสนามสอบ N - NET

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/24 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 
โทรสาร  074-721413  stn_nfedc@nfe.go.th
   stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05