[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล ดำเนินโครงการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.) กิจกรรม ศส.ปชต ต้นแบบ ระดับอำเภอ ให้สถานศึกษาจัดทำแบบเสนอโครงการส่ง กกต.จ.สตูล ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
 

  

  

4 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
กศน.สตูล ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
4 / ส.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล ประชุมบุคลากรประจำเดือนสิงหาคม 2563
กศน.สตูล ประชุมบุคลากรประจำเดือนสิงหาคม 2563
29 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล จัดประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมเทียบระดับการศึกษา (แนวใหม่)
กศน.สตูล จัดประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมเทียบระดับการศึกษา (แนวใหม่)
29 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กศน. สตูล ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
29 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กศน. สตูล ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
29 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์
กศน. สตูล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563
24 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวก แก่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล ในโอกาสเข้าดำเนินการรังวัดที่ดิน
กศน. สตูล ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวก แก่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล ในโอกาสเข้าดำเนินการรังวัดที่ดิน เพื่อใช้ในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทุกช่วงวัยสำหรับ กศน.
24 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยี รุ่นที่ 3
กศน. สตูล เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยี รุ่นที่ 3
21 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
กศน. สตูล ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
21 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ส่วมใส่ผ้าไทย
กศน. สตูล ส่วมใส่ผ้าไทยทุกโอกาส
20 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล เข้าร่วมโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG 4 จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
กศน. สตูล เข้าร่วมโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG 4 จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
20 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
กศน. สตูล ทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
14 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ส่วมใส่ผ้าไทย
กศน. สตูล ส่วมใส่ผ้าไทย
14 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ร่วมเป็นวิทยากรโครงการจัดหาอาชีพเสริมให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัว
กศน. สตูล ร่วมเป็นวิทยากรโครงการจัดหาอาชีพเสริมให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัว
14 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับกลุ่มศูนย์อันดามัน
กศน. สตูล ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับกลุ่มศูนย์อันดามัน
13 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ
การประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ
13 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลคุรุสดุดี และรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2563
กศน. สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลคุรุสดุดี และรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2563
13 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือและมอบหมายภารกิจการดำเนินงานมหกรรมวิชาการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ONIE Expo : NFE Open House 2020)
กศน. สตูล เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือและมอบหมายภารกิจการดำเนินงานมหกรรมวิชาการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ONIE Expo : NFE Open House 2020)
13 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
กศน.สตูล ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
13 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2563
กศน.สตูล ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2563

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
168 หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ : 074-711449
โทรสาร : 074-721413            E-mail : stn_it@nfe.go.th      
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05