[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
 

  

  

10 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมเป็นวิทยากรโครงการแก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคันและเร่งปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน
นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ แก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคันและเร่งปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
4 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครู กศน. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครู กศน. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา
29 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ กศน.จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ กศน.จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๙
28 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร
15 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานไอทีของสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม
นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล พร้อมด้วย นายคำรณ รูบามา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานไอทีของสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม
12 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดการสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดการสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
24 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมงานรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา
23 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจเร่งด่วน ของสำนักงาน กศน.
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจเร่งด่วน ของสำนักงาน กศน. ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
14 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน. ครั้งที่ ๓
นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน. ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
13 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล
นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ณ หอประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม. ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
9 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลาง จังหวัดสตูล
3 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.จังหวัดสตูล
โครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
25 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ กศน.จังหวัดชายแเดนภาคใต้ ครั้งที่ 2
กศน.สตูล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ กศน.จังหวัดชายแเดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2559
11 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานกศน.จังหวัดสตูล ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน วันฉัตรมงคล
สำนักงานกศน.จังหวัดสตูล ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน วันฉัตรมงคล ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล
3 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ 2559
ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
25 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมพิธี เนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมพิธี เนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล
6 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
6 เมษายน 2559 วันจักรี
วันที่ 6 เมษายน 2559 นายเกรียงศักดิ์ นวลสุทธิ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมพิธี เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
16 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล ต้อนรับ เลขาธิการ กศน.และผู้บริหาร กศน.ชายแดนใต้
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ต้อนรับ เลขาธิการ กศน.และผู้บริหาร กศน.ชายแดนใต้
16 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล เยี่ยมสนามสอบปลายภาคของนักศึกษา กศน.จังหวัดสตูล
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล เยี่ยมสนามสอบปลายภาคของนักศึกษา กศน.จังหวัดสตูล วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙
16 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลตามแบบคำรับรองการปฏิบัติงาน
กศน.สตูล อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลตามแบบคำรับรองการปฏิบัติงาน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 
โทรสาร  074-721413  stn_nfedc@nfe.go.th
   stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05