[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
 

  

  

16 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
1 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดมหกรรมกีฬาสายสัมพันธ์ กศน.สตูลเกมส์ ๒๕๕๙
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดมหกรรมกีฬาสายสัมพันธ์ กศน.สตูลเกมส์ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสตูล
1 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัตการหลักสูตรผู้ช่วยนิเทศฯ
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัตการหลักสูตรผู้ช่วยนิเทศฯ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
1 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ลงพื้นที่ เยี่ยมชมการแข่งขันฟุตบอล กศน.คัพ
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ลงพื้นที่ เยี่ยมชมการแข่งขันฟุตบอล กศน.คัพ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามกีฬา อบต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล
1 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล นิเทศสนามสอบ(N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล นิเทศสนามสอบ(N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559
1 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ หรือ N-net
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ หรือ N-net วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
19 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะได้ตรวจราชการผลการดำเนินงาน
ดร.วีระกุล อรัณยะนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะได้ตรวจราชการผลการดำเนินงาน และลงพื้นที่ เกาะปูยู
19 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ กศน.อำเภอในสังกัด
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ กศน.อำเภอในสังกัด เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ หัองประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
19 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนผู้ไม่รู้หนังสือไทย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนผู้ไม่รู้หนังสือไทย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
30 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส ๑
กศน.จังหวัดสตูล โครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ และวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานไตรมาส ๒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
30 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘
30 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งท้านปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล มอบของขวัญให้บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดเนื่องในโอกาส ส่งท้านปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙
30 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิด โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร พื้นฐานยุวกาชาด รุ่น ๓๐๖๔ / สต.๔๔ ของนักศึกษา กศน.อำเภอท่าแพ
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร พื้นฐานยุวกาชาด รุ่น ๓๐๖๔ / สต.๔๔ ของนักศึกษา กศน.อำเภอท่าแพ
30 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดสตูลเข้าคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
กศน.จังหวัดสตูลเข้าคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล
30 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดสตูล ร่วมโครงการ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสมานฉันท์ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
กศน.จังหวัดสตูล ร่วมโครงการ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสมานฉันท์ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ ๒๓-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาเทศบาลจังหวัดนราธิวาส
22 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและกำหนดราคากลางกล้อง CCTV กศน.ชายแดนใต้
การประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและกำหนดราคากลางกล้อง CCTV กศน.ชายแดนใต้ ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดสงขลา
16 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดสตูล โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อสอบกลางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
กศน.จังหวัดสตูล โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อสอบกลางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
16 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย
กศน.จังหวัดสตูล ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดยะลา จัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย
15 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน การจัดทำบัญชีครัวเรือน
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน การจัดทำบัญชีครัวเรือน เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
11 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 
โทรสาร  074-721413  stn_nfedc@nfe.go.th
   stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05