[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล ดำเนินโครงการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.) กิจกรรม ศส.ปชต ต้นแบบ ระดับอำเภอ ให้สถานศึกษาจัดทำแบบเสนอโครงการส่ง กกต.จ.สตูล ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
 

  

  

13 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล นิเทศการเปิดภาคเรียน กศน.ตำบลฉลุง
กศน.สตูล นิเทศการเปิดภาคเรียน กศน.ตำบลฉลุง
13 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล นิเทศการเปิดภาคเรียน กศน.ตำบลเกตรี
กศน.สตูล นิเทศการเปิดภาคเรียน กศน.ตำบลเกตรี
13 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล นิเทศการเปิดภาคเรียน กศน.ตำบลควนโพธิ์
กศน.สตูล นิเทศการเปิดภาคเรียน กศน.ตำบลควนโพธิ์
13 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล ร่วมการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 (N-NET)
กศน.สตูล ร่วมการประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 (N-NET)
13 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูลแต่งกายด้วยผ้าไทย
กศน. สตูลแต่งกายด้วยผ้าไทย
13 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล ประชุมบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม 2563
กศน.สตูล ประชุมบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม 2563
13 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล ร่วมต้อนรับ ผอ. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล
กศน.สตูล ร่วมต้อนรับ ผอ. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล
13 / ก.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล
กศน.สตูล ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล
29 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
กศน. สตูล ทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
25 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ณ กศน.ตำบลเกตรี
กศน. สตูล ประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ณ กศน.ตำบลเกตรี
25 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ณ กศน.ตำบลสาคร
กศน. สตูล ประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ณ กศน.ตำบลสาคร
24 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล ประเมินกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ณ กศน.ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู
กศน.สตูล ประเมินกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ณ กศน.ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู
24 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล ประเมินกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ณ กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า
กศน.สตูล ประเมินกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ณ กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า
23 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ร่วมสวมใส่ผ้าไทย
กศน. สตูล ร่วมสวมใส่ผ้าไทยทุกวันอังคารและทุกโอกาาสตามความเหมาะสม
23 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล ประเมินกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ณ กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง
กศน.สตูล ประเมินกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ณ กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง
23 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล เข้าร่วมการประชุมติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กศน. สตูล เข้าร่วมการประชุมติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
23 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล ประเมินกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ณ กศน.ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน
กศน.สตูล ประเมินกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ณ กศน.ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน
23 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล ประเมินกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ณ กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง
กศน.สตูล ประเมินกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ณ กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง
22 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
22 มิถุนายน 2563 ผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทำกิจกรรมทางศาสนา เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
19 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรับสมัครสอบรอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัด รอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.
กศน. สตูล ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรับสมัครสอบรอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัด รอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
168 หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ : 074-711449
โทรสาร : 074-721413            E-mail : stn_it@nfe.go.th      
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05