[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
 

  

  

11 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน กศน.อำเภอควนกาหลง
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน กศน.อำเภอควนกาหลง
11 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชัน
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชัน Transparent Thailand ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
11 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลร่วมพิธีมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ทีฆายุ โกโหตุ มหาราชา
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลร่วมพิธีมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ทีฆายุ โกโหตุ มหาราชา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกีรติ ศาลากลางจังหวัดสตูล
8 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ. สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านลำดับที่ ๒๐๕
ผอ. สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านลำดับที่ ๒๐๕ ให้แก่ เด็กหญิงศิโรรัตน์ แกสมาน นักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ ๓
8 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมบริหารงบประมาณ(e-Budget 2559)
จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมบริหารงบประมาณ(e-Budget 2559) ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
8 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูลจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการคิดเป็นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการคิดเป็นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ ๔-๖ พ.ย.๒๕๕๘
8 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
8 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่งในวันปิยมหาราช ประจำปี 2558
กศน.สตูล ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่งในวันปิยมหาราช ประจำปี 2558
8 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลและตรวจไขว้ gpa/pr ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
ประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลและตรวจไขว้ gpa/pr ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
8 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล มอบของที่ระลึกให้กับครูชาวต่างชาติ
มอบของที่ระลึกให้กับครูชาวต่างชาติ ได้รับความร่วมมือในการ จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ ตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
8 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำแผนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำแผนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
14 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูลเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
กศน.สตูลเยี่ยมคารวะ นายเจน รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เมื่อ วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล
30 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล นำคณะผู้บริการ กศน.อำเภอในสังกัด ร่วมประชุมวางแผนขับเคลื่อนนโยบาย กศน. ประจำปีงบประมาณ 2559
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล นำคณะผู้บริการ กศน.อำเภอในสังกัด ร่วมประชุมวางแผนขับเคลื่อนนโยบาย กศน. ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
30 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ได้จัดงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ได้จัดงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
30 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลเยี่ยมสนามสอบ ปลายภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลเยี่ยมสนามสอบ ปลายภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘
10 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ปี 2558
งานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ปี 2558 ณ บริเวณลานกิจกรรม กศน.จังหวัดสตูล กิจกรรมจัดขึ้นวันที่ 8 กันยายน 2558
10 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรม กระบวนการเรียนรู้ รายวิชาเลือก\"อาชีพฟุตบอล\"
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในกระบวนการเรียนรู้ รายวิชาเลือก \"อาชีพฟุตบอล\" ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลและสนามกีฬากลางจังหวัดสตูล
12 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล
12 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลประชุมขับเคลื่อน ๒๑ วาระจังหวัดสตล
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลประชุมขับเคลื่อน ๒๑ วาระจังหวัดสตล วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล
12 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 
โทรสาร  074-721413  stn_nfedc@nfe.go.th
   stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05