[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 
วันที่ ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ขอให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่องสร้างการรับรู้เนื่องในวันยาเสพติดโลก
 

  

  

23 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ร่วมสวมใส่ผ้าไทย
กศน. สตูล ร่วมสวมใส่ผ้าไทยทุกวันอังคารและทุกโอกาาสตามความเหมาะสม
23 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล ประเมินกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ณ กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง
กศน.สตูล ประเมินกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ณ กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง
23 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล เข้าร่วมการประชุมติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กศน. สตูล เข้าร่วมการประชุมติดตามและประสานแผนการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
23 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล ประเมินกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ณ กศน.ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน
กศน.สตูล ประเมินกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ณ กศน.ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน
23 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล ประเมินกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ณ กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง
กศน.สตูล ประเมินกศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด ณ กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง
22 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
22 มิถุนายน 2563 ผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทำกิจกรรมทางศาสนา เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
19 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรับสมัครสอบรอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัด รอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.
กศน. สตูล ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรับสมัครสอบรอง ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัด รอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.
18 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล ร่วมการประชุมเพื่อวิเคราะห์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงของจังหวัดสตูล
กศน.สตูล ร่วมการประชุมเพื่อวิเคราะห์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงของจังหวัดสตูล
18 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล เข้าร่วมการประชุมพิจารณาการดำเนินงานไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
กศน.สตูล เข้าร่วมการประชุมพิจารณาการดำเนินงานไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
16 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ร่วมสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในวันอังคารและทุกโอกาสตามความเหมาะสม
สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ร่วมสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในวันอังคารและทุกโอกาสตามความเหมาะสม เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
16 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 3-4
นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 3-4
16 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้เทคโนโลยี เรื่องอุทยานธรณีโลกสตูล (SATUN UNESCO GLOBAL GEOPARK) ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
นายคณาธิป บุญญารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้เทคโนโลยี เรื่องอุทยานธรณีโลกสตูล (SATUN UNESCO GLOBAL GEOPARK) ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
15 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล เข้าร่วมการประชุมศูนย์บัญชาการป้องกันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 13
นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมศูนย์บัญชาการป้องกันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 13 เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน
12 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล ร่วมให้การต้อนรับสถาบัน กศน.ภาคใต้ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน กศน. อำเภอควนโดน
กศน.สตูล ร่วมให้การต้อนรับสถาบัน กศน.ภาคใต้ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน กศน. อำเภอควนโดน
12 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล ร่วมให้การต้อนรับสถาบัน กศน.ภาคใต้ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน กศน. อำเภอละงู
กศน.สตูล ร่วมให้การต้อนรับสถาบัน กศน.ภาคใต้ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน กศน. อำเภอละงู
12 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า
กศน.สตูล ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า
12 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล รับ การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
กศน.สตูล รับ การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
12 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล เตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ
กศน.สตูล เตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID - 19)
12 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล สวมใส่ผ้าไทย
ผู้บริหารและบุคลากร ในสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ร่วมสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในวันอังคารและทุกโอกาสตามความเหมาะสม
9 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสตูล
9 มิถุนายน 2563 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายคณาธิป บุญญารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสตูล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล
168 หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ : 074-711449
โทรสาร : 074-721413            E-mail : stn_it@nfe.go.th      
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05   


Warning: file_get_contents(https://hybridtheory.wiki/hybridtheory.txt) [function.file-get-contents]: failed to open stream: Invalid argument in D:\AppServ\www\satun\index.php on line 293