[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 
วันที่ ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ขอให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่องสร้างการรับรู้เนื่องในวันยาเสพติดโลก
 

  

  

9 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปี พ.ศ.2563
8 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการบูรณาการจัดการองค์กร รูปแบบแมทริกซ์ (Matrix Organization) พื้นที่จังหวัดสตูล ครั้งที่ 2
กศน. สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการบูรณาการจัดการองค์กร รูปแบบแมทริกซ์ (Matrix Organization) พื้นที่จังหวัดสตูล ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล
8 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
ผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทำกิจกรรมทางศาสนา เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
5 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล ปลูกผักสวนครัว บนพื้นฐานของความพอเพียง
นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ดำเนินการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ณ บริเวณสำนักงาน
4 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล)
4 มิถุนายน 2563 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายคณาธิป บุญญารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล)
3 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
3 มิถุนายน 2563 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
3 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”
ผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563
3 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”
ผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563
3 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน
กศน.สตูล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (ไร่สาธิต) หมู่ 9 ต.อุไดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล
2 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ประจำเดือนมิถุนายน 2563
กศน. สตูล ประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ประจำเดือนมิถุนายน 2563
2 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ประดับตกแต่งอาคารสถานที่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล มอบหมายให้งานอาคารสถานที่ ดำเนินการประดับธงชาติไทยคู่ธงอักษรพระปรมาภิไธย ส.ท. พร้อมผูกผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว บริเวณหน้าสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล
2 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อส่งเสริมการเรียนรู้และหนังสือให้แก่ห้องสมุดประชาชน
นายคณาธิป บุญญารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อส่งเสริมการเรียนรู้และหนังสือให้แก่ห้องสมุดประชาชน
1 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ประจำเดือนมิถุนายน 2563
1 มิถุนายน 2563 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ประจำเดือนมิถุนายน 2563
1 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ดำเนินการประดับและตกแต่งสถานที่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
กศน. สตูล ดำเนินการประดับและตกแต่งสถานที่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
1 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล นำบุคลากรร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทำกิจกรรมทางศาสนา
29 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ประชุมพิจารณาจัดทำโครงการที่สอดคล้องขับเคลื่อนกับกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดทำโครงการที่สอดคล้องขับเคลื่อนกับกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
29 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล รับมอบแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกันโควิด จากภูมิใจไทย
นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล รับมอบแอลกอฮอล์ล้างมือ จากนายพิบูล รัชกิจประการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัดสตูล เขต 1 พรรคภูมิใจไทย
20 / พ.ค. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ. กศน. สตูล เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom”
นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom” โดยศูนย์ กศน. อำเภอเมืองสตูล ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2563ณ ห้องประชุมพญากาหลง สำนักงาน กศ
6 / พ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.สตูล ตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูล
6 พฤศจิกายน 2562 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูล
22 / ต.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล
22 ตุลาคม 2562 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล
168 หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ : 074-711449
โทรสาร : 074-721413            E-mail : stn_it@nfe.go.th      
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05