[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล ดำเนินโครงการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.) กิจกรรม ศส.ปชต ต้นแบบ ระดับอำเภอ ให้สถานศึกษาจัดทำแบบเสนอโครงการส่ง กกต.จ.สตูล ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
 

  

  

10 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล เข้าแถวเคารพธงชาติ
10 กันยายน 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติในตอนเช้า
5 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานลูกเสือสันติภาพ ชายแดนใต้
สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานลูกเสือสันติภาพ ชายแดนใต้ ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล
5 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลบนผืนผ้าใบและสสมุดลงนามฯ
กศน. จังหวัดสตูล ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลบนผืนผ้าใบและสสมุดลงนามฯ ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล
5 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน การใช้งานโปรแกรม Satun Learn Net จากสถาบัน กศน. ภาค 5 ภาค
5 / ก.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเตรียมการโครงการลูกเสือชายแดนใต้สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล
สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ประชุมเตรียมการโครงการลูกเสือชายแดนใต้สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล
23 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล สนทนาผ่านรายการใต้สันติสุข เรื่อง ระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ กศน.ชายแดนใต้
22 มกราคม 2561 นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมสนทนาผ่านรายการใต้สันติสุข เรื่อง ระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ กศน.ชายแดนใต้
14 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน พระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560
นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายคณาธิป บุญญารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน พระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560
9 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
29 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ร่วมจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณสนามหลวง
สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ร่วมจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณสนามหลวง ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2559 - 2 มกราคม 2560
22 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี
สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี ณ บริเวณหอนาฬิกา จังหวัดสตูล ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
18 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดดุลยาราม ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
16 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้ขวัญและกำลังใจ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพและ กศน.อำเภอมะนัง
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้ขวัญและกำลังใจ ศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพและ กศน.อำเภอมะนัง เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
14 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๕๙
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
10 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลจัดโครงการประชุมชี้แจงยุทธศาตร์และจุดแน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลจัดโครงการประชุมชี้แจงยุทธศาตร์และจุดแน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
4 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล
23 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2559 ณ ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 จังหวัดสตูล
21 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูล มอบเงินสมทบทุนซื้อสีใชในการยอมผ้าสำหรับประชาชนในจังหวัดสตูล
ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสตูล มอบเงินสมทบทุนซื้อสีใชในการยอมผ้าสำหรับประชาชนในจังหวัดสตูล
21 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล พร้อมด้วย กศน.อำเภอในสังกัด รับย้อมผ้าฟรีและแจกริบบิ้นฟรีสำหรับประชาชน
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล พร้อมด้วย กศน.อำเภอในสังกัด รับย้อมผ้าฟรีและแจกริบบิ้นฟรีสำหรับประชาชน ที่ศาลากลางจังหวัดสตูล เมือวันที่ 21 ตุลาคม 2559
17 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล บริการรับย้อมผ้าสีดำและแจกริบบิ้นเพื่อใช้สำหรับการไว้ทุกข์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล จัดให้มีบริการรับย้อมผ้าสีดำและแจกริบบิ้นเพื่อใช้สำหรับการไว้ทุกข์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถมารับบริการย้อมผ้าได้ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล และศูนย์ กศน.อำเภอ
29 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง “หน่วยงานเป็นเลิศกิจกรรม ๕ ส” จังหวัดสตูล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ภายใต้การนำของ นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง “หน่วยงานเป็นเลิศกิจกรรม ๕ ส” จังหวัดสตูล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
168 หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ : 074-711449
โทรสาร : 074-721413            E-mail : stn_it@nfe.go.th      
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05