[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
 

  

  

31 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดสตูลเข้าร่วมในพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลเข้าร่วมในพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี
30 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงาน กศน. ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงาน กศน. ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
13 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดประชุมการขับเคลื่อน 21 วาระจังหวัดสตูล ปี 2558
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ประชุมการขับเคลื่อน 21 วาระจังหวัดสตูล ปี 2558 กลยุทธ์ “รวมพลังสร้างสุข รุกแก้ปัญหา พัฒนาสู่อาเซียน” นโยบาย สร้างความอยู่ดี กินดี และมั่งมีศรีสุขของประชาชนจังหวัดสตูล
7 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบในพื้นที่จังหวัดสตูล
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ ในพื้นที่จังหวัดสตูล วันที่ ๗ มีนาคม 2558
7 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จ.สตูล โครงการ to be number one นักศึกษา กศน. คิดสร้างสรรค์ตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
สำนักงาน กศน.จ.สตูล โครงการ to be number one นักศึกษา กศน. คิดสร้างสรรค์ตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ณ ห้อประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
7 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลเข้าร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยโครงการ อบจ..พบประชาชน
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลเข้าร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยโครงการ อบจ..พบประชาชน ณ สนามโรงเรียนบ้านนาข่า ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล
7 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แข็งขันกีฬาสายสัมพันธ์เครือข่ายเยาวชนนอกระบบโรงเรียนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดสตูล
การแข็งขันกีฬาสายสัมพันธ์เครือข่ายเยาวชนนอกระบบโรงเรียนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดสตูล ณ สมามกีฬากลางจังหวัดสตูล
26 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ N -NET ในพื้นที่จังหวัดสตูล
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ N -NET ในพื้นที่จังหวัดสตูล วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558
26 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้ความรู้แก่นักเรียน ในเปิดบ้านพรรษนันท์ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ให้ความรู้แก่นักเรียน ในเปิดบ้านพรรษนันท์ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
18 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดสตูล ร่วม มหกรรมวิชาการเปิดประตูสู่รั้ววรวิทย์
กศน.จังหวัดสตูล ร่วม มหกรรมวิชาการเปิดประตูสู่รั้ววรวิทย์ ๒๕๕๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
18 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการสอบ N-net และได้จัดการประชุมปฏิบัตการจัดทำการรายงานข้อมูล
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการสอบ N-net และได้จัดการประชุมปฏิบัตการจัดทำการรายงานข้อมูล เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
18 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดสตูล จัดการแข่งขัน ฟุตบอล กศน.คัพ ครั่งที่่ ๑ ในสาย A
กศน.จังหวัดสตูล จัดการแข่งขัน ฟุตบอล กศน.คัพ ครั่งที่่ ๑ ในสาย A ณ สนามกีฬา อบต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล
18 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดสตูลส่งท่านรองอาดำ ลิงาลาห์ ในโอกาสไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. ศฝช.ปัตตานี
กศน.จังหวัดสตูลส่งท่านรองอาดำ ลิงาลาห์ ในโอกาสไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. ศฝช.ปัตตานี
18 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดสตูล ร่วม โครงการ Open House เปิประตูสู่ ล.พ. 57 ณ โรงเรียนละงูพิทยาคม อ.ละงู จ.สตูล
กศน.จังหวัดสตูล ร่วม โครงการ Open House เปิประตูสู่ ล.พ. 57 เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๕๘ ณ โรงเรียนละงูพิทยาคม อ.ละงู จ.สตูล
18 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูลเปิดค่ายสตรีไทยใฝ่คุณธรรม ในโครงการสตรีไทยหัวใจแกร่ง
ค่ายสตรีไทยใฝ่คุณธรรม ในโครงการสตรีไทยหัวใจแกร่ง ดโดย กศน.อำเภอละงู กศน.อำเภอทุ่งหว้าและ กศน.อำเภอควนกาหลง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล
5 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดสตูลประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เมือวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล
28 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดสตูลจัดโครงการประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการข้อสอบวิชาเลือก
กศน.จังหวัดสตูลจัดโครงการประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการข้อสอบวิชาเลือก นที่ ๒๘ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ลังกาบีชรีสอร์ท อำเภอละงู จังหวัดสตูล
22 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลร่วมโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลร่วมโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมือวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณตลาดนัดผัง ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุไดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
21 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลเข้าร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยโครงการ อบจ..พบประชาชน
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลเข้าร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยโครงการ อบจ..พบประชาชน ณ โรงเรียนบ้านช่องไทร. อ .ทุ่งหว้า. จ. สตูล
21 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดสตูลร่วมแสดงความยินดี ครูรุ่งนภา แสงยิ่ง ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย
กศน.จังหวัดสตูลร่วมแสดงความยินดี ครูรุ่งนภา แสงยิ่ง ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย ของ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จ.สตูล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 
โทรสาร  074-721413  stn_nfedc@nfe.go.th
   stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05