[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
 

  

  

20 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลเข้าร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยโครงการ อบจ..พบประชาชน
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลเข้าร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยโครงการ อบจ..พบประชาชน ณ โรงเรียนบ้านบัทุ่งนุ้ย ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล
20 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดประชุมการจัดทำหลักสูตรพื้นฐานอาชีพฟุตบอล
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดประชุมการจัดทำหลักสูตรพื้นฐานอาชีพฟุตบอล ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
12 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลนิเทศการจัดกิจกรรม เข้าค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ของ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จ.สตูล
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลนิเทศการจัดกิจกรรม เข้าค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ของ กศน.อำเภอทุ่งหว้า จ.สตูล
9 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลเข้าร่วมวันต่อต้านคอรับชั่นสากล (International Anti-Corruption Day)
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านทุจริจ เนื่องในวันต่อต้านคอรับชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล
8 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดสตูลร่วมพิธีมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
กศน.จังหวัดสตูลร่วมพิธีมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ทีฆายุ โกโหตุ มหาราชาณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสตูล
4 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗
โดยมีผู้บริหาร กศน.จังหวัด,กศน.อำเภอ/ข้าราชการและหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆเข้าร่วมประชุม วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล
4 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.สตูล ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาทหารกองประจำการ ภาคเรียนที่ 2/2557
ผอ.กศน.สตูล ร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาทหารกองประจำการ ภาคเรียนที่ 2/2557 ณ ศรช.ร.๕ พัน.๒ ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ อ.เมืองสตูล
3 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลจัดโครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อวางแผนระดับจุลภาค ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลจัดโครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อวางแผนระดับจุลภาค ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และจัดทำแผน กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมพินาเคิล วังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
26 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลรเข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยโครงการ อบจ..พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลรเข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยโครงการ อบจ..พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านบันนังปุเลา ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล
13 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลจัดประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน.
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลจัดประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร กศน.ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการป้องกนและปราบปรามการทุจริตคอร์รับชั่น
6 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
31 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล เปิดรับสมัครนักศึกษาทางไกล
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักศึกษา เรียนทางไกล กับ กศน.
30 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือน จังหวัดสตูล
ประชุมประจำเดือนจังหวัดสตูลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัดเข้าร่วมประชุม
28 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
27 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดสตูลต้อนรับ ผอ.เรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลต้อนรับ ผอ.เรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
23 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลร่วมพิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช ประจำปี 2557
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลร่วมพิธีถวายพวงมาลา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ป
21 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมปฏิบัตการตรวจสอบข้อมูล GPAX ภาคเรียนที่ 1/2557
สำนักงาน กศน.สตูล ประชุมปฏิบัตการตรวจสอบข้อมูล GPAX ภาคเรียนที่ 1/2557 วันที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
2 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ จวนผูว่าราชการจังหวัดสตูล
1 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมในการการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมในการการสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง
29 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลจัดจัดการเลือกตั่งอนุกรรมการผู้แทนฯ
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลจัดจัดการเลือกตั่งอนุกรรมการผู้แทนฯ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 
โทรสาร  074-721413  stn_nfedc@nfe.go.th
   stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05