[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
 

  

  

26 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลจัดประชุมปฎิบัติการจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลจัดประชุมปฎิบัติการจัดทำรายงานข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน กศน. เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หัองประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
22 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลจัดโครงการอบรมครูที่ปรึกษาการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลจัดโครงการอบรมครูที่ปรึกษาการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
20 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล นิเทศสนามสอบ ปลายภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2557
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล นิเทศสนามสอบ ปลายภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2557
20 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนัก งาน กศน.จังหวัดสตูลเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการและอาชีพ กศน.จังหวัดชายแดนใต้ คืนความสุขให้ประชาชน
สำนัก งาน กศน.จังหวัดสตูลเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการและอาชีพ กศน.จังหวัดชายแดนใต้ คืนความสุขให้ประชาชน ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2557 โดยได้เข้าร่วมกิจกรรม
27 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลเข้าร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยโครงการ อบจ..พบประชาชน
กศน.จังหวัดสตูลเข้าร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยโครงการ อบจ..พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือสตูล(เทศบาล ๕ บ้านหัวทาง) อ.เมือง จ.สตูล
24 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล เยี่ยมสนามสอบ N - NET
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล เยี่ยมสนามสอบ N - NET
21 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลร่วมโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลร่วมโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
19 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูลสัมมนาก่อนจบหลักสูตร อาเซียนศึกษา
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลสัมมนาก่อนจบหลักสูตร อาเซียนศึกษา ณ ห้องประชุมนกน้ำรีสอร์ท อ.เมืองสตูล
18 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดสตูล นำบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๔ รอบคัดเลือกภาคใต้
กศน.จังหวัดสตูล นำบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๔ รอบคัดเลือกภาคใต้ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง
13 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมพิธีจุดเทียนถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องใน วันที่ 12 สิงหาคม 2557
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมพิธีจุดเทียนถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องใน วันที่ 12 สิงหาคม 2557
7 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจราชการผลการดำเนินงานตามนโยบาย กรณีปกติ กรณีพิเศษ ครั้งที่ ๒ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ตรวจราชการผลการดำเนินงานตามนโยบาย กรณีปกติ กรณีพิเศษ ครั้งที่ ๒ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
7 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลเข้าร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยโครงการ อบจ..พบประชาชน
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลเข้าร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยโครงการ อบจ..พบประชาชน
7 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.สตูลจัดอบรมพัฒนาบุคลากร
สำนักงาน กศน.สตูลจัดอบรมพัฒนาบุคลากร
7 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.สตูลร่วมโครงการอำเภอยิ้ม
สำนักงาน กศน.สตูลร่วมโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ สร้างความปรองดอง สมาฉันท์ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
15 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลประชุม โดยมี ผู้บริหาร กศน.จังหวัด,กศน.อำเภอ/หัวหน้ากลุ่มงานต่างๆในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล
20 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลรเข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลรเข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านบาล์มไทย ม ๑๑ ต.ควนกาหลง จังหวัดสตูล
20 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลรเข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยโครงการ อบจ..พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลรเข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยโครงการ อบจ..พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านทุ่ง ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล
20 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.สตูล ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสมัคคี ชายแดนใต้
สำนักงาน กศน.สตูล ร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสมัคคี ชายแดนใต้
20 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูลเข้าร่วมโครงการวันกิจกรรมหฃสหกรณืปี57
กศน.สตูลเข้าร่วมโครงการวันกิจกรรมหฃสหกรณืปี57
20 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุุมคำของบประมาณ
ประชุุมคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 
โทรสาร  074-721413  stn_nfedc@nfe.go.th
   stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05