[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล ดำเนินโครงการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.) กิจกรรม ศส.ปชต ต้นแบบ ระดับอำเภอ ให้สถานศึกษาจัดทำแบบเสนอโครงการส่ง กกต.จ.สตูล ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
 

  

  

22 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและกำหนดราคากลางกล้อง CCTV กศน.ชายแดนใต้
การประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและกำหนดราคากลางกล้อง CCTV กศน.ชายแดนใต้ ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดสงขลา
16 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดสตูล โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อสอบกลางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
กศน.จังหวัดสตูล โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อสอบกลางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
16 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย
กศน.จังหวัดสตูล ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดยะลา จัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย
15 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน การจัดทำบัญชีครัวเรือน
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน การจัดทำบัญชีครัวเรือน เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
11 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad
11 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน กศน.อำเภอควนกาหลง
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน กศน.อำเภอควนกาหลง
11 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชัน
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชัน Transparent Thailand ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
11 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลร่วมพิธีมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ทีฆายุ โกโหตุ มหาราชา
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลร่วมพิธีมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ทีฆายุ โกโหตุ มหาราชา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกีรติ ศาลากลางจังหวัดสตูล
8 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ. สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านลำดับที่ ๒๐๕
ผอ. สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านลำดับที่ ๒๐๕ ให้แก่ เด็กหญิงศิโรรัตน์ แกสมาน นักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ ๓
8 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมบริหารงบประมาณ(e-Budget 2559)
จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT หลักสูตรการใช้งานโปรแกรมบริหารงบประมาณ(e-Budget 2559) ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
8 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูลจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการคิดเป็นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยกระบวนการคิดเป็นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ ๔-๖ พ.ย.๒๕๕๘
8 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
8 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่งในวันปิยมหาราช ประจำปี 2558
กศน.สตูล ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่งในวันปิยมหาราช ประจำปี 2558
8 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลและตรวจไขว้ gpa/pr ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
ประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อมูลและตรวจไขว้ gpa/pr ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
8 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล มอบของที่ระลึกให้กับครูชาวต่างชาติ
มอบของที่ระลึกให้กับครูชาวต่างชาติ ได้รับความร่วมมือในการ จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ ตามโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
8 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำแผนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำแผนการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
14 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูลเยี่ยมคารวะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
กศน.สตูลเยี่ยมคารวะ นายเจน รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เมื่อ วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล
30 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล นำคณะผู้บริการ กศน.อำเภอในสังกัด ร่วมประชุมวางแผนขับเคลื่อนนโยบาย กศน. ประจำปีงบประมาณ 2559
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล นำคณะผู้บริการ กศน.อำเภอในสังกัด ร่วมประชุมวางแผนขับเคลื่อนนโยบาย กศน. ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
30 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ได้จัดงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ได้จัดงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘
30 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลเยี่ยมสนามสอบ ปลายภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลเยี่ยมสนามสอบ ปลายภาคเรียนประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
168 หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ : 074-711449
โทรสาร : 074-721413            E-mail : stn_it@nfe.go.th      
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05