[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครู กศน. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559


 สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครู กศน. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่                    ๓๑ กรกฎาคม  – ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา โดยมีนายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้นำความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถ (๕Q) มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างสถานศึกษา และเพื่อติดตาม/ประเมินผล การดำเนินงานการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ออกกลางคัน จังหวัดสตูล (Satun Model) โดยจัดให้มีการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนและดำเนินงานจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ออกกลางคันของสถานศึกษา          (ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘, ๒ / ๒๕๕๘ และ ๑/๒๕๕๙ ) เพื่อการขับเคลื่อน Satun model อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน
เข้าชม : 277


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน. สตูล สนทนาผ่านรายการใต้สันติสุข เรื่อง ระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ กศน.ชายแดนใต้ 23 / ม.ค. / 2561
      พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวัน พระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 14 / พ.ย. / 2560
      ประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 9 / ม.ค. / 2560
      สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ร่วมจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณสนามหลวง 29 / ธ.ค. / 2559
      สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี 22 / พ.ย. / 2559


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-3398873
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05