[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
 
  

ส่งแบบรายงานผลความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม (ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2556)


               ขอให้ กศน.ทุกอำเภอ ส่งแบบรายงานความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการการเรียนรู้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยส่งทางอีเมล  satunonie@hotmail.com  เนื่องจากต้องประมวลผลเพื่อจัดทำเป็นรายงานความพึงพอใจในภาพรวมของจังหวัด และรายงานต่อสำนัก กศน. ต่อไป

                                                                  1 บันทึกเครื่องมือสำรวจความพึงพอใจ.pdf
                                                                  2ตัวอย่างการคำนวณร้อยละความพึงพอใจ ในแบบรายงาน.png
                                                                 3แบบรายงานและแบบสำรวจความพึงพอใจ 2556.zip
                                                                 4ปฏิทินระยะเวลาในการส่งรายไตรมาส.docx

 

เข้าชม : 657
 
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 
โทรสาร  074-721413  stn_nfedc@nfe.go.th
   stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05