[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
 
  

  สำนักงาน  กศน. ได้กำหนดนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายการ ศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์  ฉายแสง) โดยเร่งพัฒนาเกณฑ์สมรรถนะของครู กศน. และพัฒนาครู กศน. ให้มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนด และกำหนดอัตราส่วนนักเรียนต่อครูเป็น 60 : 1 คน นั้น

ในการนี้ สำนักงาน กศน. ได้จัดทำฐานข้อมูลครู กศน. ผ่านระบบเว็บไซต์ http://mis.nfe.go.th เรียบร้อยแล้ว จึงขอความอนุเคราะห์ท่านบันทึกข้อมูลครู กศน. ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว ตามขั้นตอนที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556  เพื่อเป็นข้อมูลใน การบริหารจัดการด้านงบประมาณและการพัฒนาสมรรถนะครู กศน. ของสำนักงาน กศน. ต่อไป

 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

เข้าชม : 306
 
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 
โทรสาร  074-721413  stn_nfedc@nfe.go.th
   stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05