[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
 
  

 บุคลากร กศน.อำเภอท่าแพ 


นายวีระศักดิ์  บุญไชยสุริยา
ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอท่าแพ

 

นางสาววชิรา คงพูล
บรรณารักษ์ ชำนาญการ
0898931295

นายสมพงษ์ โสรัสสะ
ครูอาสาสมัคร ฯ
0873996598

นางสาวรมณีย์ ทิ้งปากถ้ำ
ครูอาสาสมัคร ฯ 
0831931474

นางสาวผกากรองสองหลง
ครูอาสาสมัคร ฯ 
08-88353799

นางสุกัญญา มาราสา
ครูอาสาสมัคร ฯ 
0858271370

นางภาวิดา นาปาเลน
ครูอาสาสมัคร ฯ ปอเนาะ

นางสาวอาลีเม๊าะ ศรียาน
ครู กศน.ตำบล
0848395423

นางสาวสุดา ยาวาหาบ
ครู กศน.ตำบล
0873996676

 

ว่าที่เรืออากาศตรีณัฐวดี โต๊ะปลัด ครู กศน.ตำบล
 0894663980

นางสาวลดาวัลย์ ชาชะ
ครู กศน.ตำบล
0816081437

นางสาวฮัสนีย๊ะ เก็มสัน
บรรณารักษ์อัตราจ้าง
0836576938

 
เข้าชม : 1074
 
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 
โทรสาร  074-721413  stn_nfedc@nfe.go.th
   stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05