[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
 
  

 บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง

นางสาวทัศนา กำปัตตา
ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอควนกาหลง
 

นายทวีศักดิ์ แซ่เจน
ครู คศ ๑
086-9227216

นางสุคนธา หลีหมัด
ครู อาสาสมัคร ฯ

0812762123

นางรจนา  ด่านเท่ง

ครู อาสาสมัคร ฯ
0898772111

นางธิราวดี  อินทานุกูล

ครู อาสาสมัคร ฯ
0813886573

     
นาง
ครู กศน.ตำบล
นายสมนึก เตบฮางะ
ครู กศน.ตำบล
0916409540
นางสาวครู กศน.ตำบล

0851261015

นางสาว
ครูผูสอนคนพิการ
 
     
 น.ส.หทัยวรรณ  หวันอาหลัง
บรรณารักษ์ อัตราจ้าง


 
   
 


เข้าชม : 415
 
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 
โทรสาร  074-721413  stn_nfedc@nfe.go.th
   stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05