[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
 

  

  

7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวะล้อม) กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง
นพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้นางสาวยาวีรา สูเร่ ครู กศน. ตำบลและนางปารีดี บูตา ครูอาสาสมัคร กศน. จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานแล
7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีสตูล (รุ่นที่3) กศน.อำเภอเมืองสตูล
นพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้บุคลากรครูนำนักศึกษาร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีสตูล (รุ่นที่3)ณ พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ อำเภอทุ
7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูลร่วมโครงการรินน้ำใจเยาวชนกศน. 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนกูล ผู้อำนวยการศูยน์ กศน.อำเภอเมืองสตูลมอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ ริยาพันธ์และนางสาวชฎาพร ติเศษ ครูกศน.ตำบล ควบคุมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรินน้ำใจเยาวชน กศน. 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดกิจกรรมร
7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูลเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองสตูล ครั้งที่ 7/2560
วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนกูล ผู้อำนวยการศูยน์ กศน.อำเภอเมืองสตูลมอบหมายให้ นางสาวเรืองวิไล เรืองศรี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองสตูล ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล
7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวะล้อม) กศน.ตำบลเกาะสาหร่าย
นอังคาร วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย ์กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้นางสาวชฎาพร ติเศษ ครู กศน. ตำบลและนางสาวบีย๊ะ เพ็งไทร ครูอาสาฯ จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน (กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวะล้อม) เรียนร
7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย กศน.อำเภอเมืองสตูล
วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอเมืองสตูล โดยนางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้บุคลากรกศน.อำเภอเมืองสตูล จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล
6 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรินน้ำใจเยาวชน กศน. สู่ชายแดนใต้
วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นางสาวซารีนา บ่าวเตบ ครูกศน.ตำบล และนางสาวเนธิตา มูเก็ม ครู ศรช. ควบคุมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการรินน้ำใจเยาวชน กศน. สู่ชายแดนใต้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภ
6 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู ร่วมพิธีเปิดการจัดติวเข้มโครงการรินน้ำใจเยาวชน กศน. สู่ชายแดนใต้
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล ร่วมพิธีเปิดการจัดติวเข้มโครงการรินน้ำใจเยาวชน กศน. สู่ชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา โดยมี ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์ รองเลขาธิ
6 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเรียนรู้สู่การรักชาติ
วันพุธ ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้บุคลากรจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเรียนรู้สู่การรักชาติ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล
5 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคุณภาพชีวิตอำเภอละงู (DHฺB)
วันอังคาร ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคุณภาพชีวิตอำเภอละงู (DHฺB) ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ในการกำหนดทิศทางและนโยบายในการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อร่วมในการกำหนดหลักสูตรแพทยศาสตร์ของแพทย์ชนบทในรูป
5 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ประจำเดือนกรกฎาคม
วันอังคาร ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้นายมะณี ศรีมุณี ครูอาสาสมัครประจำตำบลแหลมสน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับหน่วยเฉาพะกิจ
4 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการศูนย์อาชีพชุมชน กิจกรรมช่างปูกระเบื้อง
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการศูนย์อาชีพชุมชน กิจกรรมช่างปูกระเบื้อง ระหว่างวันที่ 2 - 15 กรกฎาคม 2560 ณ กศน.ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
4 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการศูนย์อาชีพชุมชน กิจกรรมช่างไม้ไผ่
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดโครงการศูนย์อาชีพชุมชน กิจกรรมช่างไม้ไผ่ ระหว่างวันที่ 1-14 กรกฎาคม 2560 ณ บ้านเขาไคร หมูที่ 6 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
4 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560
4 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชน กิจกรรมความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เนตผ่านสมาร์ทโฟน
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชน กิจกรรมความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เนตผ่านสมาร์ทโฟน ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ กศน.ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
4 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมจัดทำจดหมายข่าวและเว็บไซต์
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมจัดทำจดหมายข่าวและเว็บไซต์ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
4 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้สมาร์ทโฟน
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต โครงการความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้สมาร์ทโฟน ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
4 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ประจำปี 2560
วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการแ
3 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าว กศน.อำเภอละงู ประจำเดือนมิถุนายน 2560
กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู ขอส่งจดหมายข่าว กศน.อำเภอละงู ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมความเคลื่อนไหว ของ กศน.อำเภอละงู ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
30 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเสริมสร้างศักยภาพคน กิจกรรมเรียนรู้หลักคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของพ่อหลวง
วันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอละงู โดยนางสนธยา ดือราแม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอละงู มอบหมายให้บุคลากร จัดโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนเสริมสร้างศักยภาพคน กิจกรรมเรียนรู้หลักคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางของพ่อหลวง ณ ห้อง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/101 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 
โทรสาร  074-721413  stn_nfedc@nfe.go.th
   stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05