[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
" Education for All-Satun NFE&IFE Centre   กศน.จังหวัดสตูล ศูนย์การศึกษาเพื่อปวงชน "
 

  

  

12 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมโครงการรวมพลัง อสม.สร้างความร่วมมือ พิชิตไข้เลือดออก
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมโครงการรวมพลัง อสม.สร้างความร่วมมือ พิชิตไข้เลือดออก
12 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดนเข้าร่วมประชุม มอบหมายภารกิจโครงการหน่วยบำบัดทุกข บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอควนโดน ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมประชุม มอบหมายภารกิจโครงการหน่วยบำบัดทุกข บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอควนโดน ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
12 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพของผู้สูงอายุ หลักสูตร การโภชนาการที่เหมาะกับผู้สูงอายุ
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพของผู้สูงอายุ หลักสูตร การโภชนาการที่เหมาะกับผู้สูงอายุ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
12 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดนเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558 ชมรมห้องสมุดประชาชน (ชปช)ในวันที่ 9ถึง10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ซิตี้ กรุงเทพ
กศน.อำเภอควนโดนเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2558 ชมรมห้องสมุดประชาชน (ชปช)ในวันที่ 9ถึง10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ซิตี้ กรุงเทพ
12 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ลงพื้นที่ เยี่ยมกลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ม.2 ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ลงพื้นที่ เยี่ยมกลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ม.2 ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล
10 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูลจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.
นายเฉลิมชัย อาคาสุวรรณ ผอ.ศูนย์กศน.อำเภอเมืองสตูลและคณะบุคลากรกศน.อำเภอเมืองสตูลร่วมกันจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน. ณ ค่ายลูกเสือภูริศึกษา อำเภอควนกาหลง จังหวัด สตูล ระหว่างวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2559
7 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน และบุคลกร พร้อมด้วยนักศึกษา กศน. ร่วมกิจกรรม 1 ศุกร์ 1 มัสยิด ( มัสยิดของเรา )
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน และบุคลกร พร้อมด้วยนักศึกษา กศน. ร่วมกิจกรรม 1 ศุกร์ 1 มัสยิด ( มัสยิดของเรา ) ณ ม.3 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
7 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรม “เช้านี้ที่ควนโดน“วันที่ 4 ก.พ 59 เวลา 08.00 น.
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรม “เช้านี้ที่ควนโดน“วันที่ 4 ก.พ 59 เวลา 08.00 น. ณ ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
7 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ควนโดน เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา2558
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.ควนโดน มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา2558
7 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมประชุมบรรณารักษ์สัญจร ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ นางอังคนาง ศรีสวย บรรณารักษ์ปฎิบัติการ และนางสาวอริสรา ปังแลมาปุเลา บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ เข้าร่วมประชุมบรรณารักษ์สัญจร ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
4 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ประชุม ประสาน รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำสัปดาห์ ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักงาน กศน.อำเภอควนโดน
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกุล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน และบุคลากร กศน.อำเภอควนโดน ประชุม ประสาน รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำสัปดาห์ ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักงาน กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
2 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 2/2559 ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 2/2559 ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศาลาประชาคมอำเภอควนโดน
2 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ลงพื้นที่นิเทศสนามสอบ กลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2558
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ นางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ข้าราชการครู และนางสาวอังคนาง ศรีสวย บรรณารักษ์ปฎิบัติการ ลงพื้นที่นิเทศสนามสอบ กลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2558
2 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ลงพื้นที่ นิเทศสนามสอบ กลางภาค ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2558
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ลงพื้นที่ นิเทศสนามสอบ กลางภาค ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2558
2 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมกีฬาสายสัมพันธ์นักกีฬานอกโรงเรียน เสริมสร้างสันติสุข
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร จัดกิจกรรมกีฬาสายสัมพันธ์นักกีฬานอกโรงเรียน เสริมสร้างสันติสุข
1 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจรรมโครงการเยาวชนสานสัมพันธ์สร้างสรรค์คนดี
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจรรมโครงการเยาวชนสานสัมพันธ์สร้างสรรค์คนดี ณ ไร่สมบูรณ์ปาล์มโฮมสเตย์ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
17 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง ร่วมกิจกรรมวันครูสตูล ๕๙
บุคลากร กศน.อำเภอควนกาหลง เข้าร่วมกิจกรรมวันครูสตูล ๕๙ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล
16 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจรรมโครงการ กศน.ฝึกอาชีพให้ประชาชน \"หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ\"
กศน.อำเภอควนกาหลง จัดกิจรรมโครงการ กศน.ฝึกอาชีพให้ประชาชน \"หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ\" ในช่วงระหว่างวันที่ ๘ -๑๑ มกราคม ๒๕๕๙
15 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูล จัดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง\"การจัดทำบัญชีครัวเรือน\"
กศน.อำเภอเมืองสตูล จัดกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง\"การจัดทำบัญชีครัวเรือน\" ในวันที่ 14 - 15 มกราคม 2559 ณ กศน.ตำบลควนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
15 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูลจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กศน.อำเภอเมืองสตูลจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 13 - 14 มกราคม 2559 ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/83 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-3398873
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05