[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
" Education for All-Satun NFE&IFE Centre   กศน.จังหวัดสตูล ศูนย์การศึกษาเพื่อปวงชน "
 

  

  

2 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หลักสูตรโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้นางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น หัวหน้างานนิเทศ นิเทศการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หลักสูตรโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ ณ ชุมชนควนดินแดง หมู่ที่ 1 ตำบลควนโด
31 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ค่าย 2 วัน 1 คืน สำหรับนักศึกษา กศน.จังหวัดสตูล รุ่น2
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ นางรัตติยา ทรุพงษ์ เจ้าหน้าที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอควนโดน นำนักศึกษาเข้าค่ายโครงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ค่าย 2 วัน 1 คืน สำหรับนักศึกษา กศน.จังหวั
31 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หลักสูตรโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สงอายุ
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ นางสาวอังคนาง ศรีสวย หัวหน้างานการศึกษาต่อเนื่อง นิเทศโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หลักสูตรโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สงอายุ หมู่ที่ 7 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน
31 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน เปิดกลุ่มและนิเทศการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมภาษาคู่การเรียนรู้สู่หมู่บ้านชายแดนใต้ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษามลายูกลาง
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้นางสาวชนัตถ์ ปะลาวัลย์ หัวหน้างานการศึกษาชายแดนใต้ เปิดกลุ่มและนิเทศการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมภาษาคู่การเรียนรู้สู่หมู่บ้านชายแดนใต้ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภ
18 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูลดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอเมืองสตูล ดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ให้กับนักศึกษา กศน. สถานที่ดำเนินการสอบสอบ ณ กศน.ตำบลทั้ง 12 แห่ง ในระหว่างวันที่ 16 - 20 ม.ค. 2560
18 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูล จัดกิจกรรมค่ายอาสายุวกาชาด (หลักสูตรการปฐมพยาบาล)
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอเมืองสตูล จัดกิจกรรมค่ายอาสายุวกาชาด (หลักสูตรการปฐมพยาบาล) จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 17-18 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
18 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูล ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี พุทธศักราช 2560
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอเมืองสตูล เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปีพุทธศักราช 2560 วันที่ 16 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล
16 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดนเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560
กศน.อำเภอควนโดนเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560
16 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดนปิดการอบรมโครงการอาสายุวกาชาด
กศน.อำเภอควนโดนปิดการอบรมโครงการอาสายุวกาชาดในวันที่ วันที่ 13 มกราคม 2560 โดยมีนายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านกิจกรรมยุวกาชาด \"หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด\" รุ่นที่ 1/2560 กศน.อำเภอ
16 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเข้าร่วมประชุมหน้าส่วน
กศน.อำเภอเข้าร่วมประชุมหน้าส่วน ในวันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาการ ในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้นางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ข้าราชการาครู เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอควน
16 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดนจัดกิจกรรมโครงการอาสายุวกาชาด ในวันที่ 11-13 มกราคม 2560
กศน.อำเภอควนโดนจัดกิจกรรมโครงการอาสายุวกาชาด ในวันที่ 11-13 มกราคม 2560
30 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ นางสาวอังคนาง ศรีสวย หัวหน้างานการศึกษาต่อเนื่อง ลงนิเทศกลุ่มสนใจ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรระยะสั้น ช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ นางสาวอังคนาง ศรีสวย หัวหน้างานการศึกษาต่อเนื่อง ลงนิเทศกลุ่มสนใจ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรระยะสั้น ช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน จำนวน 20 ชั่วโมง ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.7 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล ในวัน
30 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ นางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ข้าราชการครู เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การเสวนา \"ประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างสันติสุข \"
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ นางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น ข้าราชการครู เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การเสวนา \"ประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างสันติสุข \"ในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์
23 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรม 1ศุกร์ 1 มัสยิด ( มัสยิดของเรา ) ณ มัสยิด บูเกตยามู หมู่ที่ 7 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน ร่วมกิจกรรม 1ศุกร์ 1 มัสยิด ( มัสยิดของเรา ) ณ มัสยิด บูเกตยามู หมู่ที่ 7 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559
22 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ลงพื้นที่เพื่อนิเทศกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพีหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรช่างประปา
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน ลงพื้นที่เพื่อนิเทศกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพีหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรช่างประปา ณ กศน.ตำบลควนสตอ หมูที่1 บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2559
22 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ สู่ชุมชนร่วมกับโครงการ \"อบจ. สตูลพบประชาชน 60\" ณ โรงเรียนบ้านบูเกตยามู
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ สู่ชุมชนร่วมกับโครงการ \"อบจ. สตูลพบประชาชน 60\" ณโรงเรียนบ้านบูเกตยามู ม.7 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
22 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอควนโดน
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดนมอบหมายให้ นางสาวอังคนาง ศรีสวย บรรณรักษ์ปฎิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอควนโดน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมอำเภอควนโดน ชั้น2 อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
22 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ประชุม ประสานงาน รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำสัปดาห์
กศน.อำเภอควนโดน ประชุม ประสานงาน รายงานผลการปฎิบัติงาน ประจำสัปดาห์ โดยมี นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผอ.กศน.อำเภอควนโดน เป็นประธานในการประชุม ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 -12.00 น.
22 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายเรวัฒน์ เพ็รชสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ลงพื้นที่ กศน.อำเภอควนโดน
ในวันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายเรวัฒน์ เพ็รชสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ลงพื้นที่ กศน.อำเภอควนโดน ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร กศน.อำเภอควนโดน โดยได้ให้คำแนะนำในการปฎิบัติงาน การพัฒนา กศน.อำเภอควนโดนและพัฒนา กศ
19 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะนัง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระดับอำเภอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
กศน.อำเภอมะนัง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ระดับอำเภอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ สนามสถานีตำรวจภูธรมะนัง เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-3398873
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05